Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - - - 4.8 - 16.1 11.0 29.3 72.1 115.1 219.3 422.3 705.6 895.0 1441 1702 2723 115.1
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - 8.5 - 7.6 18.2 5.0 31.1 34.1 12.5 43.9 2.9
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.0 0.1
  Tunga C02 - - - - - - - - - 4.2 - - 3.6 - 6.2 8.5 - 22.0 0.7
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 4.2 - 7.6 7.3 - 6.2 - 12.5 - 1.0
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - 5.0 - - - - 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - 7.3 - 18.6 25.6 - - 0.9
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - - 14.7 12.7 55.6 83.2 149.2 258.4 254.8 417.9 400.4 790.7 36.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 4.9 - 7.9 7.6 14.6 29.8 18.6 51.2 12.5 87.9 3.9
  Magsäck C16 - - - - - - - - 4.9 4.2 4.0 11.3 18.2 19.9 18.6 34.1 12.5 43.9 3.5
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - 4.0 3.8 - - - 17.1 12.5 - 0.6
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - 8.5 4.0 15.1 10.9 39.8 80.8 59.7 75.1 197.7 6.5
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - 4.0 - 25.5 54.7 37.3 42.6 75.1 131.8 5.1
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - 8.5 - - 0.1
  Lever C22 - - - - - - - - - - 7.9 7.6 18.2 19.9 12.4 68.2 50.1 22.0 3.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 4.0 - - 19.9 18.6 - 12.5 65.9 1.6
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 4.9 - 19.8 37.8 61.9 74.5 68.4 136.5 150.2 175.7 11.9
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - - - - 65.9 0.3
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 4.9 17.0 23.8 56.7 101.9 169.0 273.5 281.5 463.0 439.3 26.7
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - 4.9 - - 3.8 - - 6.2 - - - 0.6
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - 3.8 3.6 14.9 6.2 - - - 0.9
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 17.0 23.8 49.1 94.6 149.1 261.0 272.9 450.5 439.3 24.8
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - 3.6 - - 8.5 12.5 - 0.3
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - - - 7.6 7.3 24.8 12.4 8.5 75.1 - 2.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - 5.0 - 8.5 - 22.0 0.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 3.6 24.8 12.4 17.1 - - 1.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - 4.9 - 4.0 - 7.3 5.0 6.2 17.1 12.5 22.0 1.4
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - - - - - - 4.0 11.3 21.8 34.8 93.2 281.5 438.0 812.7 13.5
  Prostata C61 - - - - - - - - - - 4.0 11.3 21.8 34.8 93.2 281.5 438.0 790.7 13.4
  Testikel C62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.0 0.1
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 17.0 - 18.9 25.5 54.7 49.7 136.5 62.6 241.6 8.3
  Njure C64 - - - - - - - - - 12.7 - 11.3 7.3 29.8 6.2 68.2 25.0 43.9 3.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - 4.2 - 7.6 18.2 24.8 43.5 68.2 37.5 197.7 4.8
Öga C69 - - - - - - - - - 4.2 - - - 5.0 - 8.5 - - 0.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - 4.8 - 16.1 - 4.9 4.2 4.0 7.6 10.9 9.9 18.6 - 12.5 43.9 3.8
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - - 18.6 8.5 - - 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - 5.5 - - - - - - - - - - 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 4.2 19.8 7.6 18.2 44.7 37.3 51.2 62.6 109.8 5.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - - - 5.5 - 4.2 4.0 18.9 58.2 64.6 87.0 170.6 162.7 197.7 11.1
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - 3.8 - - 6.2 - - - 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - - 4.0 11.3 40.0 54.7 37.3 119.4 75.1 65.9 6.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - 3.6 - - 25.6 25.0 65.9 0.9
  Leukemi C91-95 - - - - - - - 5.5 - 4.2 - 3.8 14.6 9.9 37.3 17.1 37.5 43.9 2.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - 8.5 25.0 22.0 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 6.2 - - - 0.1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.