Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 13.4 19.8 24.1 26.9 30.9 49.1 61.0 105.8 187.9 376.9 568.0 658.5 1022 1281 1241 1432 1950 2076 251.8
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - 4.4 12.6 11.5 7.4 9.4 15.8 11.8 34.8 30.3 2.7
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - 13.9 - 0.1
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - 3.8 3.7 9.4 5.3 5.9 7.0 7.6 0.8
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - 7.7 3.7 - 5.3 5.9 - 15.2 0.7
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - 8.4 - - - 5.3 - 13.9 7.6 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 4.4 4.2 - - - - - - - 0.5
Matsmältningsorgan C15-26 - - 6.0 - 6.2 - - 5.9 25.4 26.6 46.3 84.2 107.0 163.7 269.4 372.7 536.2 583.5 34.1
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - 11.1 4.7 - 17.7 7.0 15.2 0.9
  Magsäck C16 - - 6.0 - - - - - 10.2 - - 3.8 22.1 9.4 15.8 5.9 34.8 53.0 3.3
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - 4.2 3.8 3.7 - - 5.9 7.0 7.6 0.6
  Tjocktarm C18 - - - - 6.2 - - - 10.2 8.9 25.2 42.1 18.5 46.8 110.9 142.0 181.1 204.6 12.3
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 5.9 - 4.4 8.4 11.5 11.1 42.1 47.5 47.3 90.5 90.9 5.5
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - 9.4 - 5.9 - - 0.3
  Lever C22 - - - - - - - - - - - - 3.7 9.4 10.6 35.5 41.8 45.5 1.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 4.2 7.7 11.1 9.4 21.1 17.7 55.7 30.3 2.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 5.1 13.3 4.2 15.3 25.8 32.7 58.1 94.7 97.5 136.4 7.2
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - 5.3 - 20.9 - 0.2
Andningsorgan C30-39 - - - - - - 12.2 - - 4.4 21.0 26.8 59.0 98.2 110.9 47.3 90.5 113.7 12.1
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - 6.1 - - - 4.2 - - - - - 7.0 - 0.6
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 6.1 - - 4.4 16.8 26.8 59.0 98.2 110.9 47.3 83.6 98.5 11.5
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.6 0.0
Ben C40-41 - - - - - - - - - - 4.2 3.8 - - - - 7.0 - 0.4
Hudmelanom C43 - - - - 6.2 6.1 6.1 23.5 5.1 26.6 21.0 30.6 55.4 60.8 42.3 35.5 62.7 22.7 12.6
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - 8.9 12.6 15.3 25.8 65.5 79.2 112.4 285.5 280.4 10.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - 5.9 - 7.6 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - 5.9 - - 4.2 3.8 3.7 - 10.6 11.8 34.8 30.3 1.5
Bröst C50 - - - - 6.2 6.1 18.3 41.1 96.5 195.1 290.3 283.3 435.5 434.9 248.2 360.9 264.6 325.8 89.9
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 6.1 12.2 17.6 35.5 35.5 54.7 88.1 114.4 163.7 147.9 201.1 139.3 98.5 28.4
  Livmoderhals C53 - - - - - - 12.2 11.8 25.4 8.9 8.4 7.7 3.7 4.7 10.6 - - 15.2 4.8
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - 13.3 21.0 49.8 70.1 79.5 68.7 94.7 55.7 22.7 11.7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Äggstock C56 - - - - - 6.1 - 5.9 10.2 13.3 12.6 26.8 33.2 70.1 58.1 76.9 41.8 30.3 9.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - 12.6 3.8 7.4 9.4 10.6 29.6 41.8 30.3 2.2
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 13.3 16.8 3.8 40.6 74.8 100.3 106.5 139.3 181.9 10.3
  Njure C64 - - - - - - - - - 8.9 8.4 3.8 29.5 42.1 52.8 71.0 83.6 90.9 6.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - 4.4 8.4 - 11.1 32.7 47.5 35.5 55.7 90.9 4.2
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - 4.7 - - - 7.6 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - 16.1 - - 6.1 - 10.2 26.6 37.9 26.8 48.0 56.1 26.4 17.7 48.7 53.0 11.8
Sköldkörtel C73 - - - - 6.2 12.3 6.1 5.9 - 8.9 12.6 3.8 18.5 9.4 26.4 - 20.9 15.2 5.2
Andra endokrina körtlar C74-75 6.7 - - - - - - - - - - - 3.7 - - 5.9 - - 1.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 13.3 4.2 23.0 18.5 37.4 52.8 17.7 90.5 128.8 6.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 6.7 19.8 18.1 10.8 6.2 18.4 - 5.9 15.2 13.3 29.5 53.6 84.9 102.9 110.9 124.2 195.0 197.0 24.9
  Hodgkin lymfom C81 - - 6.0 5.4 6.2 6.1 - - - - - 3.8 - - - - 7.0 - 2.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - 5.9 5.1 - 16.8 26.8 40.6 51.4 58.1 53.2 55.7 68.2 8.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - 4.7 - - - 7.6 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 8.9 8.4 3.8 3.7 14.0 21.1 17.7 27.9 30.3 2.6
  Leukemi C91-95 6.7 19.8 12.1 5.4 - 6.1 - - 5.1 - - 11.5 18.5 14.0 10.6 41.4 55.7 60.6 8.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 5.3 5.9 13.9 22.7 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - 6.1 - - 5.1 4.4 4.2 7.7 22.1 18.7 15.8 5.9 34.8 7.6 3.6
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 6.1 5.9 10.2 26.6 50.5 34.5 40.6 60.8 10.6 5.9 - - 10.5
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - 37.1 30.7 24.4 52.9 40.6 22.2 8.4 7.7 - - 5.3 5.9 - - 14.7
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - 12.4 12.3 - - 10.2 13.3 12.6 19.1 11.1 9.4 5.3 11.8 - - 5.7
  Basaliom i hud - - - - 6.2 - 30.5 29.4 40.6 57.6 79.9 118.7 173.5 219.8 306.3 420.0 452.7 492.6 47.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.