Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - 6.6 6.0 5.4 - - 6.1 11.8 45.7 71.0 88.4 157.0 298.9 383.4 549.3 674.4 912.3 1425 73.3
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - 4.4 - 11.5 3.7 - 5.3 - - 22.7 1.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.6 0.0
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - 3.8 3.7 - - - - 7.6 0.3
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - 3.8 - - 5.3 - - 7.6 0.3
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 4.4 - 3.8 - - - - - - 0.4
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - 5.9 15.2 17.7 21.0 34.5 81.2 79.5 190.1 213.0 369.1 560.8 21.0
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - 3.7 4.7 5.3 11.8 13.9 7.6 0.6
  Magsäck C16 - - - - - - - 5.9 5.1 - - - 14.8 9.4 21.1 5.9 34.8 53.0 2.4
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - 3.8 3.7 - - - - 7.6 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 5.1 4.4 12.6 7.7 18.5 14.0 37.0 41.4 55.7 181.9 5.0
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 4.4 - 3.8 3.7 4.7 26.4 23.7 55.7 90.9 2.2
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - 4.7 5.3 5.9 - - 0.3
  Lever C22 - - - - - - - - - - - 3.8 3.7 4.7 - 17.7 34.8 22.7 0.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 3.8 7.4 4.7 26.4 17.7 41.8 53.0 1.8
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 5.1 8.9 8.4 11.5 25.8 32.7 63.4 88.7 111.4 144.0 7.2
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - 5.3 - 20.9 - 0.2
Andningsorgan C30-39 - - - - - - 6.1 - - - 8.4 23.0 59.0 70.1 84.5 41.4 62.7 121.2 9.2
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 3.8 - - - - - 7.6 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - 5.3 - - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 6.1 - - - 8.4 19.1 59.0 70.1 79.2 41.4 62.7 98.5 8.8
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.6 0.0
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - 5.3 - - - 0.1
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - 4.4 4.2 3.8 11.1 9.4 15.8 17.7 20.9 7.6 2.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.6 0.0
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - 5.9 - 7.6 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - - 3.7 4.7 - 17.7 7.0 15.2 0.6
Bröst C50 - - - - - - - 5.9 15.2 26.6 21.0 45.9 44.3 56.1 68.7 142.0 125.4 181.9 13.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - - - 15.2 - 8.4 11.5 29.5 51.4 84.5 106.5 90.5 113.7 8.3
  Livmoderhals C53 - - - - - - - - 10.2 - 4.2 3.8 - - - - 7.0 15.2 1.1
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - - - - 3.7 23.4 15.8 11.8 27.9 37.9 1.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - 5.1 - 4.2 7.7 22.1 23.4 52.8 71.0 34.8 22.7 4.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - - - 3.7 4.7 15.8 23.7 20.9 37.9 1.1
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - 4.2 - 7.4 18.7 15.8 23.7 34.8 68.2 2.1
  Njure C64 - - - - - - - - - - 4.2 - 3.7 18.7 5.3 23.7 20.9 30.3 1.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - 3.7 - 10.6 - 13.9 37.9 0.6
Öga C69 - - - - - - - - - - 4.2 - - - - - - - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - - - - - 4.4 8.4 3.8 14.8 18.7 - 11.8 41.8 45.5 2.5
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - 4.7 5.3 11.8 7.0 15.2 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - 6.6 - - - - - - - - - - 3.7 - - 5.9 - - 0.9
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 8.9 - 7.7 18.5 32.7 37.0 5.9 62.7 98.5 4.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - 6.0 5.4 - - - - - 4.4 8.4 15.3 22.1 37.4 37.0 71.0 90.5 159.1 7.0
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - 4.4 - - - - - - - - 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - - 8.4 11.5 - 23.4 21.1 23.7 27.9 75.8 2.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - 5.3 - - 7.6 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - 7.4 9.4 5.3 17.7 7.0 22.7 1.0
  Leukemi C91-95 - - 6.0 5.4 - - - - - - - 3.8 14.8 4.7 - 23.7 41.8 45.5 2.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 5.3 5.9 7.0 - 0.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.0 7.6 0.1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - 4.7 - - - - 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.6 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.