Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 462 92.5 0.8 4.0 0.9 1.8
Mun och svalg C00-14 12 96.6 1.7 - 1.7 -
  Läpp C00 2 100.0 - - - -
  Tunga C02 3 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 3 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 33.3 33.3 - 33.3 -
  Svalg C01,C09-14 3 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 93 87.8 1.1 7.9 1.9 1.3
  Matstrupe C15 9 95.7 - 2.2 2.2 -
  Magsäck C16 8 100.0 - - - -
  Tunntarm C17 1 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 27 96.2 - 1.5 0.8 1.5
  Ändtarm C19-20 17 95.4 - 3.4 1.1 -
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 7 94.3 - 2.9 2.9 -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 76.9 - 15.4 7.7 -
  Bukspottkörtel C25 21 63.1 4.9 25.2 2.9 3.9
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - 66.7 33.3 -
Andningsorgan C30-39 53 80.4 1.1 13.6 1.5 3.4
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 3 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 48 78.8 1.2 14.5 1.7 3.7
  Mediastinum C38 1 66.7 - 33.3 - -
Ben C40-41 0 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 16 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 33 99.4 0.6 - - -
Mesoteliom C45 2 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 100.0 - - - -
Bröst C50 1 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 140 99.0 - 0.3 0.1 0.6
  Prostata C61 135 99.0 - 0.3 0.1 0.6
  Testikel C62 3 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 44 96.3 - 0.9 0.5 2.3
  Njure C64 17 90.5 - 2.4 1.2 6.0
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 27 100.0 - - - -
Öga C69 1 66.7 - 33.3 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11 92.7 - 3.6 1.8 1.8
Sköldkörtel C73 1 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 11 62.3 - 24.5 5.7 7.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 42 90.0 3.8 - - 6.2
  Hodgkin lymfom C81 3 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 20 100.0 - - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 92.0 - - - 8.0
  Leukemi C91-95 6 74.2 16.1 - - 9.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 25.0 12.5 - - 62.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 84.4 6.3 - - 9.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 79 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.