Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 413 90.8 1.7 3.6 1.3 2.6
Mun och svalg C00-14 5 96.0 - 4.0 - -
  Läpp C00 0 100.0 - - - -
  Tunga C02 2 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 1 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 83.3 - 16.7 - -
  Svalg C01,C09-14 0 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 76 83.1 2.4 9.2 2.9 2.4
  Matstrupe C15 2 90.0 - 10.0 - -
  Magsäck C16 6 89.3 - 7.1 3.6 -
  Tunntarm C17 1 83.3 - - - 16.7
  Tjocktarm C18 27 97.0 - 1.5 0.7 0.7
  Ändtarm C19-20 12 96.7 - - 3.3 -
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 5 56.5 4.3 26.1 4.3 8.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 74.1 11.1 11.1 3.7 -
  Bukspottkörtel C25 16 58.5 6.1 23.2 6.1 6.1
  Andra matsmältningsorgan C26 1 50.0 - 50.0 - -
Andningsorgan C30-39 22 80.7 4.6 8.3 0.9 5.5
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 21 81.7 4.8 7.7 1.0 4.8
  Mediastinum C38 0 - - - - 100.0
Ben C40-41 1 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 16 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 28 99.3 - - 0.7 -
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 94.1 - - - 5.9
Bröst C50 124 98.5 0.2 0.2 0.6 0.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 44 99.5 - - - 0.5
  Livmoderhals C53 4 100.0 - - - -
  Livmoderkropp C54 19 100.0 - - - -
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - -
  Äggstock C56 15 98.7 - - - 1.3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 5 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 23 91.4 - 4.3 - 4.3
  Njure C64 14 86.8 - 5.9 - 7.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 10 97.9 - 2.1 - -
Öga C69 0 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 15 84.0 - 12.0 - 4.0
Sköldkörtel C73 6 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 1 66.7 - 33.3 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 13 63.6 3.0 16.7 7.6 9.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 36 75.3 9.9 1.1 2.7 11.0
  Hodgkin lymfom C81 1 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 14 98.6 - - - 1.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 66.7 4.2 8.3 12.5 8.3
  Leukemi C91-95 9 44.4 31.1 - 2.2 22.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 - 14.3 - - 85.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 84.6 7.7 - 3.8 3.8
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 12 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 9 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 5 100.0 - - - -
  Basaliom i hud 87 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.