Prostata 145 29.8 82.8
Lunga, luftstrupe 45 9.2 25.4
Hud, ej-melanom2 36 7.4 19.7
Tjocktarm 33 6.8 18.2
Urinblåsa och urinvägar3 31 6.4 17.5
Bukspottkörtel 26 5.3 16.7
Hudmelanom 23 4.7 18.7
Non-Hodgkin lymfom 21 4.3 16.9
Njure 16 3.3 9.9
Ändtarm 13 2.7 8.4
Alla cancerformer2 487 100.0 308.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.