Lunga, luftstrupe 49 23.1 25.7
Prostata 30 14.2 13.5
Bukspottkörtel 24 11.3 15.1
Tjocktarm 13 6.1 8.2
Non-Hodgkin lymfom 13 6.1 7.1
Ändtarm 11 5.2 6.3
Matstrupe 10 4.7 5.8
Leukemi 7 3.3 4.6
Urinblåsa och urinvägar3 5 2.4 2.9
Lever 5 2.4 3.1
Alla cancerformer2 212 100.0 120.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.