Bröst 20 12.7 6.7
Tjocktarm 16 10.2 7.3
Lunga, luftstrupe 15 9.6 8.1
Bukspottkörtel 14 8.9 8.7
Livmoderkropp 10 6.4 4.2
Magsäck 7 4.5 5.0
Äggstock 7 4.5 2.5
Leukemi 6 3.8 1.9
Ändtarm 5 3.2 2.7
Hjärna, centrala nervsystemet 5 3.2 3.5
Alla cancerformer2 157 100.0 68.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.