Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 462 33.2 3.5 4.5 22.2 6.0 3.9 26.6
Mun och svalg C00-14 12 41.4 - 15.5 12.1 1.7 10.3 19.0
  Läpp C00 2 81.8 - 9.1 - - - 9.1
  Tunga C02 3 47.1 - 17.6 - 5.9 11.8 17.6
  Annan muncancer C03-06 3 35.7 - 21.4 21.4 - 7.1 14.3
  Spottkörtel C07-08 1 33.3 - - - - - 66.7
  Svalg C01,C09-14 3 7.7 - 15.4 30.8 - 23.1 23.1
Matsmältningsorgan C15-26 93 16.7 8.4 11.1 25.5 10.7 7.5 20.1
  Matstrupe C15 9 13.0 - 10.9 28.3 6.5 10.9 30.4
  Magsäck C16 8 14.6 - 2.4 29.3 4.9 12.2 36.6
  Tunntarm C17 1 20.0 - 20.0 40.0 - 20.0 -
  Tjocktarm C18 27 20.3 16.5 18.8 15.0 10.5 6.8 12.0
  Ändtarm C19-20 17 23.0 14.9 16.1 20.7 12.6 2.3 10.3
  Anus C21 0 - - - 100.0 - - -
  Lever C22 7 31.4 5.7 5.7 11.4 2.9 5.7 37.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 15.4 7.7 15.4 15.4 7.7 - 38.5
  Bukspottkörtel C25 21 4.9 1.0 1.9 44.7 17.5 9.7 20.4
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 33.3 - 33.3 33.3
Andningsorgan C30-39 53 13.2 3.8 9.8 40.8 6.8 6.4 19.2
  Näsa, bihåla C30-31 1 - - 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 3 35.3 11.8 11.8 17.6 - 5.9 17.6
  Lunga, luftstrupe C33-34 48 11.6 3.3 8.7 43.2 7.5 6.6 19.1
  Mediastinum C38 1 33.3 - - 33.3 - - 33.3
Ben C40-41 0 - - - - - - 100.0
Hudmelanom C43 16 52.4 - 3.7 3.7 - 3.7 36.6
Hud, ej-melanom C44 33 51.8 - - 3.0 - 0.6 44.5
Mesoteliom C45 2 20.0 - - 20.0 10.0 20.0 30.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 31.3 - - 12.5 - 12.5 43.8
Bröst C50 1 - 20.0 40.0 - 20.0 20.0 -
Manliga könsorgan C60-63 140 43.6 2.9 1.0 12.3 3.7 1.0 35.5
  Prostata C61 135 43.4 3.0 0.9 12.6 3.8 0.7 35.6
  Testikel C62 3 53.8 - - 7.7 - 7.7 30.8
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 37.5 - 12.5 - - 12.5 37.5
Urinorgan C64-68 44 54.1 5.0 1.4 14.2 4.1 3.2 17.9
  Njure C64 17 29.8 10.7 1.2 19.0 10.7 2.4 26.2
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 27 69.4 1.5 1.5 11.2 - 3.7 12.7
Öga C69 1 33.3 - - - - - 66.7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11 98.2 - - - - - 1.8
Sköldkörtel C73 1 33.3 - - 33.3 33.3 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 50.0 - - - - 50.0 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 11 1.9 - 1.9 50.9 22.6 13.2 9.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 42 7.2 - 1.0 57.9 9.6 1.0 23.4
  Hodgkin lymfom C81 3 15.4 - - 15.4 7.7 - 61.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 20 10.1 - 2.0 39.4 9.1 2.0 37.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - - - - 100.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 12.0 - - 76.0 - - 12.0
  Leukemi C91-95 6 - - - 83.9 16.1 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 - - - 50.0 50.0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 - - - 96.9 3.1 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 79 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.