Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 413 37.1 2.1 10.5 20.5 5.1 5.3 19.5
Mun och svalg C00-14 5 32.0 8.0 8.0 12.0 - 8.0 32.0
  Läpp C00 0 50.0 - - - - - 50.0
  Tunga C02 2 12.5 12.5 - - - 12.5 62.5
  Annan muncancer C03-06 1 42.9 14.3 14.3 14.3 - 14.3 -
  Spottkörtel C07-08 1 50.0 - - 33.3 - - 16.7
  Svalg C01,C09-14 0 - - 50.0 - - - 50.0
Matsmältningsorgan C15-26 76 15.3 7.7 11.6 30.3 9.5 5.5 20.1
  Matstrupe C15 2 10.0 - 10.0 30.0 - 10.0 40.0
  Magsäck C16 6 10.7 - 7.1 32.1 25.0 - 25.0
  Tunntarm C17 1 16.7 - - 16.7 - - 66.7
  Tjocktarm C18 27 17.0 13.3 20.7 29.6 6.7 3.0 9.6
  Ändtarm C19-20 12 23.0 16.4 11.5 24.6 4.9 1.6 18.0
  Anus C21 1 33.3 - 33.3 - - 33.3 -
  Lever C22 5 30.4 - - 4.3 8.7 8.7 47.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 7.4 3.7 3.7 51.9 - 7.4 25.9
  Bukspottkörtel C25 16 7.3 - 4.9 34.1 18.3 12.2 23.2
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 100.0 - - -
Andningsorgan C30-39 22 15.6 1.8 7.3 42.2 11.9 6.4 14.7
  Näsa, bihåla C30-31 1 33.3 - - 33.3 - 33.3 -
  Struphuvud C32 - - - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 21 15.4 1.9 7.7 42.3 12.5 5.8 14.4
  Mediastinum C38 0 - - - - - - 100.0
Ben C40-41 1 33.3 - - 66.7 - - -
Hudmelanom C43 16 53.1 1.2 3.7 3.7 - 3.7 34.6
Hud, ej-melanom C44 28 54.2 - - - - 0.7 45.1
Mesoteliom C45 0 50.0 - - - - - 50.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 11.8 - - 35.3 - 5.9 47.1
Bröst C50 124 48.1 - 24.4 3.6 0.6 6.6 16.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 44 51.4 1.4 1.4 31.2 2.8 4.6 7.3
  Livmoderhals C53 4 38.1 - 4.8 23.8 9.5 4.8 19.0
  Livmoderkropp C54 19 83.5 - 2.1 10.3 - - 4.1
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - -
  Äggstock C56 15 25.3 2.7 - 54.7 5.3 9.3 2.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 5 16.0 4.0 - 48.0 - 8.0 24.0
Urinorgan C64-68 23 49.1 5.2 1.7 19.0 0.9 1.7 22.4
  Njure C64 14 36.8 8.8 1.5 22.1 1.5 2.9 26.5
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 10 66.7 - 2.1 14.6 - - 16.7
Öga C69 0 - - - - - 50.0 50.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 15 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 6 32.1 - 3.6 7.1 14.3 7.1 35.7
Andra endokrina körtlar C74-75 1 33.3 - - 33.3 - - 33.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 13 - - 1.5 39.4 21.2 22.7 15.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 36 4.9 - 0.5 58.8 14.8 2.2 18.7
  Hodgkin lymfom C81 1 - - - 50.0 - - 50.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 14 12.5 - 1.4 33.3 11.1 5.6 36.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 - - - 58.3 20.8 - 20.8
  Leukemi C91-95 9 - - - 77.8 22.2 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 - - - 57.1 42.9 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 - - - 96.2 3.8 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 12 100.0 - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 9 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 5 100.0 - - - - - -
  Basaliom i hud 87 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.