Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 390 1431 2189 3007
Mun och svalg C00-14 11 40 55 87
  Läpp C00 1 8 12 29
  Tunga C02 6 13 15 20
  Annan muncancer C03-06 3 9 13 14
  Spottkörtel C07-08 1 3 5 11
  Svalg C01,C09-14 - 7 10 13
Matsmältningsorgan C15-26 63 191 274 400
  Matstrupe C15 4 12 15 18
  Magsäck C16 9 19 20 34
  Tunntarm C17 - 2 4 9
  Tjocktarm C18 25 80 114 174
  Ändtarm C19-20 11 53 92 131
  Anus C21 1 1 1 2
  Lever C22 4 7 10 12
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 3 4
  Bukspottkörtel C25 8 14 15 16
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 23 56 66 91
  Näsa, bihåla C30-31 - - 2 5
  Struphuvud C32 4 9 11 24
  Lunga, luftstrupe C33-34 19 46 52 60
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 1 1 1 4
Hudmelanom C43 23 72 116 191
Hud, ej-melanom C44 35 129 190 224
Mesoteliom C45 1 2 2 2
Autonoma nervsystemet C47 - - - 2
Bindvävnad C48-49 2 7 17 28
Bröst C50 1 5 11 14
Manliga könsorgan C60-63 142 607 937 1156
  Prostata C61 141 588 903 1082
  Testikel C62 1 13 28 65
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 6 6 9
Urinorgan C64-68 43 147 243 352
  Njure C64 15 53 87 124
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 28 94 156 228
Öga C69 1 2 4 11
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 35 65 124
Sköldkörtel C73 1 2 7 13
Andra endokrina körtlar C74-75 - 2 2 4
Annan eller ospecifierad C76,C80 6 10 12 17
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 32 123 187 287
  Hodgkin lymfom C81 4 11 24 43
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 18 61 88 137
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 13 20 25
  Leukemi C91-95 2 13 23 50
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 24 30 30
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 68 360 631 1089
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.