Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 361 1398 2280 3932
Mun och svalg C00-14 6 18 35 51
  Läpp C00 1 1 2 7
  Tunga C02 3 8 15 17
  Annan muncancer C03-06 - 4 10 12
  Spottkörtel C07-08 2 4 5 9
  Svalg C01,C09-14 - 1 3 6
Matsmältningsorgan C15-26 50 162 238 377
  Matstrupe C15 3 4 4 6
  Magsäck C16 2 7 10 24
  Tunntarm C17 1 4 5 7
  Tjocktarm C18 15 82 130 197
  Ändtarm C19-20 16 42 66 110
  Anus C21 - 2 2 4
  Lever C22 3 5 5 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 5 5 10
  Bukspottkörtel C25 8 11 11 13
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 14 31 36 50
  Näsa, bihåla C30-31 - 2 3 3
  Struphuvud C32 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 14 29 33 46
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 1 3 3 10
Hudmelanom C43 22 69 117 215
Hud, ej-melanom C44 20 117 186 247
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - 3
Bindvävnad C48-49 6 9 11 24
Bröst C50 121 546 937 1645
Kvinnliga könsorgan C51-58 44 158 267 524
  Livmoderhals C53 5 16 26 63
  Livmoderkropp C54 17 84 152 291
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - 1 11
  Äggstock C56 15 46 71 131
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 7 12 17 28
Urinorgan C64-68 15 78 123 171
  Njure C64 4 46 67 97
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 11 32 56 74
Öga C69 1 2 5 12
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8 53 93 202
Sköldkörtel C73 5 20 33 87
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 1 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 18 26 35
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 39 113 169 278
  Hodgkin lymfom C81 - 6 9 27
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 19 49 84 139
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 1 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 6 13 15 21
  Leukemi C91-95 7 23 37 66
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 21 22 23
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 8 57 103 161
  Förstadier till cancer i livmoderhals 6 42 102 268
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 25 40 75
  Basaliom i hud 80 401 748 1417
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.