Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 253 917 1362 1914
Mun och svalg C00-14 8 27 37 56
  Läpp C00 0 3 6 13
  Tunga C02 5 9 11 14
  Annan muncancer C03-06 2 7 10 10
  Spottkörtel C07-08 0 1 2 8
  Svalg C01,C09-14 - 7 9 10
Matsmältningsorgan C15-26 39 119 167 237
  Matstrupe C15 2 7 9 10
  Magsäck C16 6 12 13 20
  Tunntarm C17 - 2 2 5
  Tjocktarm C18 14 48 69 108
  Ändtarm C19-20 7 35 55 72
  Anus C21 1 1 1 1
  Lever C22 2 4 6 8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 3
  Bukspottkörtel C25 6 10 10 10
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 14 33 40 55
  Näsa, bihåla C30-31 - - 1 3
  Struphuvud C32 3 6 7 14
  Lunga, luftstrupe C33-34 11 27 31 36
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 0 0 0 3
Hudmelanom C43 18 56 86 134
Hud, ej-melanom C44 19 69 96 116
Mesoteliom C45 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - 3
Bindvävnad C48-49 3 7 16 27
Bröst C50 1 4 7 9
Manliga könsorgan C60-63 82 347 523 643
  Prostata C61 80 321 475 555
  Testikel C62 2 20 42 80
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 5 5 8
Urinorgan C64-68 25 93 144 201
  Njure C64 9 37 56 76
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 16 56 88 125
Öga C69 2 2 4 12
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8 38 66 131
Sköldkörtel C73 0 1 5 9
Andra endokrina körtlar C74-75 - 6 6 9
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 6 7 11
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 31 107 156 256
  Hodgkin lymfom C81 6 18 33 54
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 15 45 64 106
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 8 12 15
  Leukemi C91-95 5 19 25 60
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 16 20 20
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 40 212 361 593
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.