Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 238 894 1450 2377
Mun och svalg C00-14 3 10 19 29
  Läpp C00 0 0 0 1
  Tunga C02 2 4 8 10
  Annan muncancer C03-06 - 2 6 8
  Spottkörtel C07-08 1 2 3 6
  Svalg C01,C09-14 - 1 2 4
Matsmältningsorgan C15-26 26 75 111 173
  Matstrupe C15 2 2 2 3
  Magsäck C16 2 6 8 15
  Tunntarm C17 0 2 2 3
  Tjocktarm C18 9 36 59 93
  Ändtarm C19-20 8 19 30 44
  Anus C21 - 1 1 2
  Lever C22 1 2 2 2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 3 6
  Bukspottkörtel C25 4 5 5 6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 7 16 19 29
  Näsa, bihåla C30-31 - 2 3 3
  Struphuvud C32 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 7 14 17 25
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 1 2 2 8
Hudmelanom C43 18 52 88 146
Hud, ej-melanom C44 8 41 58 80
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - 3
Bindvävnad C48-49 3 5 5 19
Bröst C50 92 382 631 983
Kvinnliga könsorgan C51-58 26 102 170 291
  Livmoderhals C53 6 18 29 53
  Livmoderkropp C54 10 48 83 132
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - 2 8
  Äggstock C56 8 30 49 85
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 6 8 13
Urinorgan C64-68 9 34 55 75
  Njure C64 3 20 29 42
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 6 15 26 33
Öga C69 1 1 5 10
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6 46 84 182
Sköldkörtel C73 4 22 35 76
Andra endokrina körtlar C74-75 - 4 4 4
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 10 13 16
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 30 92 149 253
  Hodgkin lymfom C81 - 10 15 35
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 29 52 85
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 9 9 14
  Leukemi C91-95 11 30 58 103
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 14 15 15
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 6 47 76 107
  Förstadier till cancer i livmoderhals 8 68 161 337
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 26 38 62
  Basaliom i hud 45 205 352 595
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.