Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 170 188 198 211 208 238 261 288 323 326 370
Mun och svalg C00-14 8 6 5 9 7 7 6 4 9 6 13
  Läpp C00 5 4 4 7 4 4 2 1 0 - -
  Tunga C02 0 - 0 0 - 1 1 1 2 3 3
  Annan muncancer C03-06 1 0 1 0 1 0 1 1 3 - 5
  Spottkörtel C07-08 0 1 0 0 0 1 1 - 2 1 -
  Svalg C01,C09-14 1 0 0 1 2 1 1 2 2 2 5
Matsmältningsorgan C15-26 47 51 49 51 41 53 57 58 72 88 77
  Matstrupe C15 4 3 2 3 2 2 2 3 5 2 1
  Magsäck C16 22 23 19 16 12 15 10 12 14 7 6
  Tunntarm C17 1 0 1 1 0 0 0 - 2 1 1
  Tjocktarm C18 5 5 8 8 7 12 15 17 18 25 27
  Ändtarm C19-20 7 8 6 9 10 11 13 12 13 21 17
  Anus C21 - - 0 0 0 0 0 - 0 - -
  Lever C22 1 2 3 4 2 2 3 4 6 9 8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 1 3 1 1 3 2 3 3 2
  Bukspottkörtel C25 5 8 7 6 6 9 10 8 10 16 14
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 2 2 1 - 1 1 0 4 1
Andningsorgan C30-39 62 61 57 57 54 47 41 39 46 43 39
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 0 0 0 1 1 - - - 1
  Struphuvud C32 5 2 3 3 2 2 3 2 2 2 4
  Lunga, luftstrupe C33-34 56 58 54 54 51 44 37 36 43 41 33
  Mediastinum C38 - 0 - 0 0 - - 1 1 - 1
Ben C40-41 1 1 0 1 0 0 0 - 1 1 1
Hudmelanom C43 1 3 4 5 8 5 7 9 12 13 16
Hud, ej-melanom C44 3 3 6 6 7 10 9 4 6 8 20
Mesoteliom C45 - 0 0 0 0 1 1 1 1 - 1
Autonoma nervsystemet C47 0 0 - - - 1 - - 1 1 -
Bindvävnad C48-49 2 1 1 1 2 1 1 2 2 - 2
Bröst C50 0 - - 0 - 0 0 - 0 - 1
Manliga könsorgan C60-63 14 17 27 30 32 43 69 102 95 90 119
  Prostata C61 13 16 25 29 30 41 67 100 93 85 116
  Testikel C62 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
Urinorgan C64-68 9 15 15 22 21 26 30 30 27 28 42
  Njure C64 3 4 5 7 7 10 10 12 9 11 15
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 7 11 11 14 13 16 20 18 18 17 27
Öga C69 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 5 5 6 7 9 7 8 7 8 7
Sköldkörtel C73 - 2 1 1 0 1 1 1 2 1 3
Andra endokrina körtlar C74-75 1 0 1 1 - 0 - 1 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 6 4 6 4 5 7 5 8 7 10 4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13 19 20 17 22 25 26 22 34 29 25
  Hodgkin lymfom C81 2 3 3 1 2 2 2 2 1 3 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3 6 6 6 9 7 9 10 14 18 14
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - 0 0 0 0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 2 2 2 3 3 3 2 4 - 1
  Leukemi C91-95 6 6 7 8 7 10 8 6 11 4 8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 0 2 4 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 2 1 2 2 2 1 2 - 1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 16 21 33 48 47 55 55 61 73 91 92
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.