Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 126 141 136 137 129 139 120 128 145 155 152
Mun och svalg C00-14 2 1 2 1 2 3 2 2 4 3 3
  Läpp C00 0 - 0 - 0 0 - - - - -
  Tunga C02 0 - 0 - 0 0 1 0 2 - 1
  Annan muncancer C03-06 0 0 0 0 0 - 0 1 1 - 1
  Spottkörtel C07-08 0 0 1 - - 0 0 - - 2 1
  Svalg C01,C09-14 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 -
Matsmältningsorgan C15-26 39 45 41 37 33 34 37 36 43 51 45
  Matstrupe C15 3 4 2 2 2 2 2 2 4 1 3
  Magsäck C16 21 20 17 12 11 10 10 7 12 5 6
  Tunntarm C17 - 0 1 1 0 0 - - 1 1 1
  Tjocktarm C18 3 3 5 4 4 5 7 7 7 12 9
  Ändtarm C19-20 5 6 4 5 5 6 5 7 4 9 4
  Anus C21 - - - - - 0 0 - - - -
  Lever C22 1 2 2 3 2 1 2 3 4 8 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 0 1 2 1 2 2 2 2 - 2
  Bukspottkörtel C25 5 8 8 5 6 7 10 7 9 11 13
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 2 2 1 - 1 1 0 4 1
Andningsorgan C30-39 52 53 48 53 47 43 31 38 38 39 37
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 - 0 0 1 0 0 - - 1
  Struphuvud C32 2 2 1 1 2 0 1 2 1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 50 51 47 51 45 42 30 35 36 39 35
  Mediastinum C38 - 0 - 0 0 - - 1 0 - 1
Ben C40-41 0 0 0 0 0 0 - 0 1 - -
Hudmelanom C43 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 3
Hud, ej-melanom C44 2 0 0 - 0 0 1 - 0 1 -
Mesoteliom C45 - - 0 0 0 1 1 1 1 - 1
Autonoma nervsystemet C47 0 - - 0 - - - - - 1 -
Bindvävnad C48-49 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 -
Bröst C50 - - - - 0 0 - 0 - - 1
Manliga könsorgan C60-63 7 11 13 16 14 19 18 17 18 21 25
  Prostata C61 7 11 12 16 13 18 17 17 18 21 24
  Testikel C62 0 0 1 - 0 0 0 0 - - 1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - 0 0 0 0 0 - -
Urinorgan C64-68 6 7 7 8 8 9 10 9 10 11 11
  Njure C64 2 2 3 3 4 5 6 4 5 5 7
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 5 5 4 5 3 4 4 5 5 6 4
Öga C69 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 4 3 3 4 4 3 4 3 6 6
Sköldkörtel C73 - 1 0 0 0 0 0 0 1 1 -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 0 1 - 0 - - 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 4 4 4 5 6 5 7 6 7 4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 8 13 13 12 13 15 11 11 17 12 15
  Hodgkin lymfom C81 2 1 2 1 1 1 0 0 - 1 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2 4 4 3 4 4 4 4 6 6 6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - 0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 0 2 1 1 2 2 1 2 3 - 3
  Leukemi C91-95 4 4 6 6 5 7 4 3 6 1 6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 0 1 4 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 1 1 1 1 - 0 1 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1 0 - - - 0 - - 0 - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.