Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 180.2 191.8 177.0 166.8 147.8 143.2 114.6 107.8 109.2 105.8 99.8
Mun och svalg C00-14 2.4 1.7 1.8 0.8 2.0 3.0 1.7 2.4 3.9 1.6 2.9
  Läpp C00 0.3 - 0.5 - 0.4 0.1 - - - - -
  Tunga C02 0.3 - 0.2 - 0.3 0.5 0.5 0.1 2.2 - 0.8
  Annan muncancer C03-06 0.5 0.3 0.2 0.3 0.5 - 0.5 0.8 0.8 - 0.9
  Spottkörtel C07-08 0.3 0.6 0.7 - - 0.3 0.4 - - 0.9 1.2
  Svalg C01,C09-14 1.1 0.8 0.3 0.5 0.7 2.1 0.2 1.5 0.9 0.7 -
Matsmältningsorgan C15-26 55.9 61.1 52.0 44.5 36.8 34.5 35.3 30.3 32.4 31.9 29.7
  Matstrupe C15 5.2 5.2 3.2 2.8 2.7 2.4 1.7 1.8 3.0 0.9 2.1
  Magsäck C16 29.1 27.3 20.8 14.1 12.3 10.3 9.3 5.9 9.2 3.0 4.2
  Tunntarm C17 - 0.5 1.0 1.1 0.2 0.2 - - 0.5 0.7 1.2
  Tjocktarm C18 4.7 3.9 5.7 5.1 5.3 4.8 6.4 5.8 4.8 7.4 6.0
  Ändtarm C19-20 7.0 8.2 4.4 6.6 5.9 5.9 4.1 5.9 3.5 5.2 2.3
  Anus C21 - - - - - 0.5 0.2 - - - -
  Lever C22 1.1 3.2 3.2 3.8 2.0 1.2 1.5 2.3 2.9 4.3 4.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0.5 0.9 1.3 2.8 1.3 1.7 1.4 1.2 1.4 - 1.0
  Bukspottkörtel C25 7.0 10.3 10.1 6.3 6.5 7.5 9.9 6.5 6.7 7.4 7.8
  Andra matsmältningsorgan C26 1.3 1.6 2.3 1.9 0.6 - 0.7 0.8 0.3 3.1 0.3
Andningsorgan C30-39 72.1 71.0 61.7 64.7 53.9 44.3 28.4 32.2 27.9 30.0 23.9
  Näsa, bihåla C30-31 1.0 0.3 - 0.6 0.5 0.6 0.3 0.4 - - 0.8
  Struphuvud C32 2.2 2.4 1.2 1.4 2.1 0.4 0.7 2.0 0.9 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 68.8 67.7 60.5 61.5 51.0 43.3 27.4 29.2 26.5 30.0 22.8
  Mediastinum C38 - 0.5 - 0.4 0.2 - - 0.6 0.3 - 0.3
Ben C40-41 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.7 - 0.1 0.4 - -
Hudmelanom C43 0.8 2.0 2.6 1.8 1.9 2.6 2.1 1.2 2.7 0.8 1.8
Hud, ej-melanom C44 2.6 0.2 0.2 - 0.2 0.3 0.5 - 0.1 0.3 -
Mesoteliom C45 - - 0.3 0.5 0.3 0.9 0.8 1.0 0.5 - 0.3
Autonoma nervsystemet C47 0.5 - - 0.6 - - - - - 0.3 -
Bindvävnad C48-49 2.2 0.8 1.6 0.3 1.3 1.5 0.4 0.9 1.8 1.7 -
Bröst C50 - - - - 0.2 0.2 - 0.2 - - 0.7
Manliga könsorgan C60-63 10.5 14.9 17.0 18.7 15.3 18.8 15.7 12.8 11.6 11.9 15.1
  Prostata C61 10.2 14.6 16.3 18.7 14.4 18.0 14.9 12.4 11.3 11.9 12.2
  Testikel C62 0.3 0.3 0.7 - 0.5 0.7 0.6 0.2 - - 3.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 - -
Urinorgan C64-68 8.8 9.5 9.3 9.8 8.8 9.3 9.7 7.4 6.6 7.6 6.8
  Njure C64 2.1 2.9 4.0 4.2 5.1 5.1 5.8 3.9 3.1 4.4 4.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 6.7 6.6 5.3 5.5 3.7 4.2 3.8 3.5 3.4 3.2 2.5
Öga C69 - 0.2 0.3 - 0.2 0.1 0.1 0.4 0.1 - 0.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.9 5.9 4.7 3.5 5.4 4.9 3.5 3.8 3.3 6.4 6.7
Sköldkörtel C73 - 1.3 0.2 0.5 0.5 0.2 0.4 0.4 0.4 0.8 -
Andra endokrina körtlar C74-75 0.3 0.3 0.5 1.1 - 0.2 - - 0.9 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 7.2 5.1 5.3 4.3 5.7 6.0 4.8 5.1 4.6 3.9 2.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.6 17.4 18.9 15.7 15.1 15.6 11.2 9.5 12.0 8.4 9.1
  Hodgkin lymfom C81 2.2 2.2 2.1 1.9 0.8 0.8 0.2 0.2 - 0.5 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.3 5.9 5.2 4.1 4.7 4.7 4.4 3.4 4.9 5.7 3.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - 0.2 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 0.3 2.1 1.2 1.0 2.3 2.2 1.2 1.8 2.0 - 1.8
  Leukemi C91-95 6.6 6.3 9.7 7.8 6.5 7.0 4.8 2.9 4.1 0.6 3.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.2 0.6 0.3 0.6 1.6 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.3 1.0 0.8 0.8 0.8 0.6 - 0.8 0.5 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0.8 0.6 - - - 0.2 - - 0.1 - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.