Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 42.8 23.4 28.5 - 26.9 52.3 64.8 64.1 72.3 159.9 355.5 652.5 1164 1603 2118 2816 2823 2730 274.9
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 6.6 10.7 28.4 39.7 21.7 75.8 44.4 49.2 28.5 - 8.7
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - 4.4 - - - - - - 0.2
  Tunga C02 - - - - - - - - - - 14.2 4.4 13.0 23.3 - 9.8 - - 2.2
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - 6.6 - 9.5 22.0 - 11.7 7.4 19.7 - - 2.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - 5.3 - - - 5.8 7.4 19.7 28.5 - 1.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 5.3 4.7 8.8 8.7 35.0 29.6 - - - 2.9
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - 8.0 13.1 21.3 85.3 149.9 256.3 402.2 451.8 669.5 655.7 885.4 58.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 22.0 21.7 17.5 29.6 9.8 14.3 49.2 3.3
  Magsäck C16 - - - - - - - - - 16.0 19.0 13.2 13.0 58.3 51.8 108.3 57.0 270.5 8.5
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - 9.5 13.2 8.7 - 14.8 - - - 1.6
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 6.6 5.3 28.4 22.0 78.2 104.9 118.5 196.9 171.1 270.5 15.8
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 8.0 - - 9.5 26.5 56.5 99.1 88.9 128.0 156.8 73.8 11.5
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - 7.4 - - - 0.1
  Lever C22 - - - - - - - - - - - 17.6 34.8 29.1 51.8 88.6 71.3 24.6 5.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 4.7 8.8 8.7 17.5 22.2 19.7 14.3 24.6 2.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 6.6 - 14.2 26.5 30.4 64.1 51.8 118.1 156.8 172.2 9.2
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 4.3 11.7 14.8 - 14.3 - 0.9
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - 8.0 - 16.0 28.4 88.2 204.2 221.5 259.2 344.6 441.9 344.3 33.8
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - 5.8 - - - - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 4.7 13.2 17.4 17.5 14.8 - - - 2.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - 8.0 - 16.0 23.7 75.0 186.8 198.2 244.4 344.6 413.4 344.3 31.2
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.3 - 0.1
Ben C40-41 - - - - - - 8.1 - - - - 4.4 8.7 - - 19.7 - - 1.2
Hudmelanom C43 - - 7.1 - - 7.5 - 16.0 6.6 32.0 4.7 35.3 21.7 52.5 59.2 137.8 71.3 123.0 12.1
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - 8.7 23.3 74.1 98.4 199.6 172.2 5.4
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - 5.8 14.8 - 14.3 - 0.5
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - 7.5 - - - - - - - - 7.4 - 14.3 - 0.8
Bindvävnad C48-49 8.6 - - - 6.7 - - - - - - 4.4 4.3 5.8 - - - - 2.1
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - 7.4 9.8 - - 0.2
Manliga könsorgan C60-63 - - - - 6.7 22.4 24.3 8.0 13.1 16.0 94.8 180.8 386.6 501.3 725.8 846.7 712.8 565.7 77.9
  Prostata C61 - - - - - - - - 6.6 16.0 85.3 176.4 386.6 495.5 725.8 846.7 712.8 565.7 72.4
  Testikel C62 - - - - 6.7 22.4 24.3 - 6.6 - 9.5 - - - - - - - 4.7
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - 8.0 - - - 4.4 - 5.8 - - - - 0.8
Urinorgan C64-68 8.6 - - - - - 8.1 - - 32.0 37.9 52.9 117.3 104.9 244.4 334.7 299.4 295.1 26.5
  Njure C64 8.6 - - - - - - - - 10.7 14.2 35.3 69.5 23.3 66.7 128.0 28.5 49.2 10.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - 8.1 - - 21.3 23.7 17.6 47.8 81.6 177.7 206.7 270.8 245.9 16.2
Öga C69 8.6 - - - - - - - - - - 4.4 - - - - - - 1.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 7.8 - - 6.7 14.9 8.1 8.0 6.6 5.3 19.0 26.5 26.1 23.3 - 39.4 14.3 49.2 8.7
Sköldkörtel C73 - - 14.3 - - - - 8.0 - 16.0 - 4.4 - - 7.4 19.7 14.3 - 3.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 4.7 17.6 21.7 23.3 51.8 39.4 71.3 123.0 4.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 17.1 15.6 7.1 - 6.7 - 16.2 8.0 26.3 10.7 52.1 44.1 86.9 163.2 170.3 206.7 285.1 172.2 29.0
  Hodgkin lymfom C81 - - - - 6.7 - - - - - - 4.4 - 5.8 22.2 9.8 - - 1.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8.6 - - - - - 16.2 - 13.1 5.3 33.2 22.0 47.8 75.8 96.3 68.9 142.6 24.6 13.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - 8.0 - - 4.7 - 8.7 11.7 7.4 29.5 14.3 24.6 2.1
  Leukemi C91-95 8.6 15.6 7.1 - - - - - 6.6 5.3 4.7 8.8 26.1 52.5 44.4 68.9 71.3 49.2 9.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 8.8 4.3 - - 9.8 57.0 49.2 1.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - 6.6 - 9.5 - - 17.5 - 19.7 - 24.6 1.7
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - 7.5 16.2 - 13.1 58.6 42.7 105.8 152.0 367.3 496.2 669.5 940.8 1058 55.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.