Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - - 6.4 6.7 22.4 8.1 24.0 26.3 63.9 118.5 207.2 395.3 641.2 814.7 1329 1967 2361 110.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - 19.0 13.2 13.0 35.0 14.8 - 14.3 24.6 3.5
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - 9.5 - 13.0 17.5 - - - - 1.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - 4.7 8.8 - - 7.4 - - - 0.7
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - 4.7 - - - - - 14.3 24.6 0.4
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - 4.4 - 17.5 7.4 - - - 0.8
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - 8.0 - 10.7 52.1 79.4 121.6 233.2 244.4 423.3 498.9 737.8 34.1
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 17.6 21.7 17.5 14.8 - - 49.2 2.6
  Magsäck C16 - - - - - - - - - 5.3 19.0 13.2 17.4 46.6 51.8 118.1 71.3 270.5 7.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - 4.7 4.4 - - 14.8 - - - 0.7
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - 5.3 9.5 4.4 4.3 46.6 51.8 59.1 114.0 147.6 5.5
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 8.0 - - - 8.8 8.7 29.1 37.0 29.5 85.5 24.6 3.6
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lever C22 - - - - - - - - - - - 13.2 30.4 23.3 22.2 59.1 42.8 49.2 3.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 4.7 4.4 - 5.8 - 29.5 42.8 24.6 1.2
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - 14.2 13.2 34.8 52.5 37.0 128.0 128.3 147.6 7.6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 4.3 11.7 14.8 - 14.3 24.6 1.0
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - 16.0 - 21.3 19.0 35.3 152.0 192.4 192.6 315.0 513.2 393.5 28.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - 5.8 - - - - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 5.3 - - - - 7.4 - - - 0.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - 16.0 - 16.0 19.0 35.3 152.0 186.5 185.2 315.0 484.7 393.5 27.2
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.3 - 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - 4.3 - - - - - 0.2
Hudmelanom C43 - - - - - 7.5 - - - 10.7 - 4.4 4.3 5.8 14.8 29.5 14.3 73.8 2.8
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.3 - 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - 11.7 7.4 - 14.3 - 0.6
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.3 - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - - 6.7 - - - - 10.7 - - 4.3 - 7.4 - - - 1.5
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - 7.4 - - - 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - 7.5 - - - - 4.7 17.6 30.4 40.8 88.9 246.1 413.4 541.1 13.0
  Prostata C61 - - - - - - - - - - 4.7 17.6 26.1 40.8 88.9 246.1 399.1 541.1 12.1
  Testikel C62 - - - - - 7.5 - - - - - - - - - - - - 0.6
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - 4.3 - - - 14.3 - 0.2
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 10.7 - 17.6 13.0 23.3 66.7 88.6 128.3 245.9 6.7
  Njure C64 - - - - - - - - - 5.3 - 13.2 4.3 17.5 44.4 49.2 57.0 98.4 3.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - 5.3 - 4.4 8.7 5.8 22.2 39.4 71.3 147.6 3.0
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - 19.7 - - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - 7.5 - - 13.1 - 4.7 13.2 13.0 17.5 7.4 39.4 28.5 - 3.9
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - 5.8 - 9.8 14.3 - 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 6.4 - - - - - - - - - - - - - - 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 9.5 8.8 8.7 29.1 37.0 29.5 85.5 123.0 4.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - - 8.1 - 13.1 - 9.5 17.6 30.4 46.6 125.9 128.0 213.8 221.3 11.0
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - 9.8 - - 0.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - 8.1 - 6.6 - 4.7 4.4 17.4 11.7 66.7 59.1 85.5 24.6 4.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - 4.3 11.7 14.8 9.8 42.8 24.6 1.3
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - 6.6 - 4.7 4.4 8.7 23.3 37.0 49.2 28.5 123.0 3.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 8.8 - - - - 57.0 24.6 0.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 7.4 - - 24.6 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.