Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 18.2 8.5 22.4 33.6 39.1 51.3 128.6 177.4 255.6 446.8 481.8 605.9 876.9 1002 1158 1356 1693 1901 244.0
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 8.1 - - 5.0 - - 11.1 - 28.5 49.8 36.4 1.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - 8.3 - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - 5.5 - - 8.3 18.2 0.3
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - 5.5 - 21.4 33.2 9.1 0.6
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - 8.1 - - - - - - - 7.1 - 9.1 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - 5.0 - - - - - - - 0.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - 14.9 - - - - 16.1 20.2 59.9 64.6 83.3 136.6 199.3 291.0 356.8 489.5 618.5 40.0
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - 4.4 - 6.2 - - 27.3 0.4
  Magsäck C16 - - - - - - - - 6.7 5.4 19.9 18.5 8.8 27.7 49.5 21.4 74.7 45.5 5.5
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - 4.4 5.5 - - - 18.2 0.4
  Tjocktarm C18 - - 14.9 - - - - - - 21.8 9.9 23.1 57.3 83.0 92.9 128.5 107.9 236.5 13.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 16.1 6.7 21.8 19.9 23.1 17.6 44.3 86.7 85.6 74.7 54.6 9.9
  Anus C21 - - - - - - - - - 5.4 - - - 11.1 - 7.1 - - 0.7
  Lever C22 - - - - - - - - - - 5.0 4.6 4.4 16.6 6.2 21.4 58.1 54.6 2.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 5.4 - 4.6 13.2 5.5 12.4 14.3 41.5 54.6 2.1
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 6.7 - 9.9 9.3 26.4 5.5 37.1 71.4 132.8 109.2 5.2
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - - 7.1 - 18.2 0.2
Andningsorgan C30-39 - - - 6.7 - - - 8.1 6.7 16.3 29.8 32.4 48.5 55.4 80.5 85.6 99.6 91.0 12.3
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - 5.0 - - - - - 8.3 - 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - 5.5 6.2 7.1 - - 0.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - 6.7 - - - 8.1 6.7 16.3 24.8 32.4 48.5 49.8 74.3 71.4 91.3 81.9 11.5
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - 7.1 - - 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - 6.7 - - - - 5.5 - - - - 0.6
Hudmelanom C43 - - - - 7.8 - 17.1 16.1 26.9 5.4 14.9 18.5 22.0 33.2 55.7 21.4 66.4 81.9 10.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - 8.1 - - 5.0 - 4.4 16.6 12.4 57.1 58.1 145.5 3.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 4.4 - - - - - 0.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - 7.8 8.6 - - - - 5.0 - 8.8 5.5 6.2 7.1 16.6 - 2.4
Bröst C50 - - - 6.7 - 8.6 51.4 48.4 100.9 272.5 258.3 277.5 356.9 315.5 272.4 321.1 282.1 200.1 88.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - 7.8 17.1 8.6 40.3 13.5 43.6 34.8 74.0 158.6 166.1 204.3 185.5 232.3 227.4 32.6
  Livmoderhals C53 - - - - 7.8 - - 32.3 6.7 5.4 5.0 - 8.8 - 6.2 7.1 16.6 27.3 4.3
  Livmoderkropp C54 - - - - - - 8.6 - - 27.2 9.9 37.0 88.1 116.2 105.3 107.0 157.7 91.0 15.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Äggstock C56 - - - - - 17.1 - - 6.7 10.9 14.9 32.4 44.1 44.3 74.3 42.8 24.9 91.0 10.1
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - 8.1 - - 5.0 4.6 17.6 5.5 18.6 28.5 33.2 18.2 2.7
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - 5.0 18.5 35.3 22.1 86.7 78.5 99.6 63.7 6.4
  Njure C64 - - - - - - - - - - - 13.9 17.6 16.6 55.7 71.4 33.2 18.2 3.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 5.0 4.6 17.6 5.5 31.0 7.1 66.4 45.5 2.6
Öga C69 - - - - - - - - - - - 4.6 - - - - 16.6 - 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 18.2 - - - 7.8 8.6 42.9 8.1 20.2 10.9 29.8 13.9 22.0 72.0 31.0 28.5 8.3 36.4 14.6
Sköldkörtel C73 - - - - - - 8.6 8.1 33.6 27.2 9.9 9.3 8.8 5.5 12.4 7.1 - - 6.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - 8.1 6.7 10.9 9.9 23.1 17.6 22.1 6.2 57.1 99.6 181.9 6.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - 8.5 7.5 20.2 7.8 8.6 - 8.1 20.2 - 9.9 50.9 52.9 72.0 99.1 121.3 174.2 218.3 18.3
  Hodgkin lymfom C81 - - - 6.7 7.8 8.6 - - - - - 4.6 - - - - - - 2.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - 8.1 6.7 - - 23.1 30.8 44.3 37.1 64.2 74.7 54.6 6.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - 5.5 - - 8.3 - 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 5.0 4.6 8.8 11.1 31.0 35.7 16.6 27.3 2.3
  Leukemi C91-95 - 8.5 7.5 13.5 - - - - 13.5 - 5.0 18.5 8.8 11.1 24.8 14.3 41.5 81.9 6.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - 4.4 - - - 8.3 27.3 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 6.2 7.1 24.9 27.3 0.5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - 10.9 34.8 4.6 39.7 16.6 6.2 14.3 8.3 - 5.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 6.7 46.9 111.2 60.0 56.5 33.6 27.2 9.9 - 8.8 11.1 - - - - 25.1
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - 7.8 8.6 17.1 - 6.7 - 9.9 23.1 13.2 22.1 - - 8.3 - 5.4
  Basaliom i hud - - - - - 8.6 - 16.1 60.5 54.5 89.4 134.1 154.2 243.6 439.6 670.8 721.9 809.6 55.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.