Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - 14.9 - 7.8 - 8.6 8.1 47.1 92.6 144.0 152.6 251.2 321.1 464.3 685.1 1004 1437 72.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - 5.0 - - - - 7.1 16.6 9.1 0.4
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.1 0.0
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - - - 7.1 16.6 - 0.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - 5.0 - - - - - - - 0.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - - 6.7 27.2 44.7 18.5 83.7 60.9 173.4 235.5 390.0 518.5 20.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - 4.4 - 6.2 - - 18.2 0.4
  Magsäck C16 - - - - - - - - 6.7 5.4 9.9 - 17.6 16.6 18.6 28.5 49.8 72.8 3.7
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.2 0.1
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - 10.9 9.9 4.6 8.8 5.5 55.7 42.8 66.4 109.2 4.3
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 5.4 14.9 - 8.8 16.6 37.1 35.7 41.5 63.7 3.5
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - 4.4 - - - - - 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - - - 5.0 4.6 4.4 11.1 6.2 28.5 49.8 54.6 1.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 5.4 - - 13.2 5.5 - 14.3 49.8 45.5 1.6
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - 5.0 9.3 22.0 5.5 49.5 78.5 132.8 127.3 4.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - - 7.1 - 9.1 0.1
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 6.7 10.9 19.9 27.8 30.8 60.9 49.5 78.5 99.6 100.1 9.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 4.6 - - - - 8.3 9.1 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - 7.1 - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 6.7 10.9 19.9 23.1 30.8 60.9 49.5 64.2 91.3 81.9 8.5
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - 7.1 - - 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - 6.7 5.4 - - - - - - - - 0.7
Hudmelanom C43 - - - - - - 8.6 - - 10.9 - 4.6 - 5.5 6.2 14.3 16.6 18.2 2.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - 8.3 18.2 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 4.4 - - 7.1 - 9.1 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - - 4.4 11.1 6.2 - - - 0.6
Bröst C50 - - - - - - - - 13.5 38.1 34.8 37.0 26.4 77.5 68.1 107.0 83.0 91.0 13.0
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - - - - - 19.9 46.3 35.3 33.2 68.1 78.5 141.1 218.3 9.2
  Livmoderhals C53 - - - - - - - - - - - 4.6 - - - - - 36.4 0.4
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - - - 9.3 8.8 - 18.6 28.5 83.0 63.7 2.1
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - - - 19.9 32.4 26.4 27.7 49.5 50.0 41.5 72.8 6.2
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - - - - 5.5 - - 16.6 45.5 0.5
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - 9.9 9.3 8.8 22.1 37.1 21.4 8.3 54.6 3.2
  Njure C64 - - - - - - - - - - 9.9 4.6 8.8 16.6 12.4 14.3 8.3 27.3 2.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - 4.6 - 5.5 24.8 7.1 - 27.3 1.1
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 4.4 5.5 - - 16.6 9.1 0.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - 7.5 - 7.8 - - - - - 5.0 4.6 17.6 5.5 - 7.1 8.3 45.5 2.9
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.1 0.0
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - 8.1 - - 5.0 4.6 8.8 5.5 - 64.2 83.0 172.8 3.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - 7.5 - - - - - 13.5 - - - 26.4 33.2 55.7 64.2 132.8 163.7 6.8
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - 6.7 - - - 8.8 16.6 12.4 42.8 91.3 72.8 2.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - - 11.1 24.8 14.3 16.6 9.1 1.1
  Leukemi C91-95 - - 7.5 - - - - - 6.7 - - - 8.8 5.5 18.6 7.1 8.3 45.5 2.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - 4.4 - - - 8.3 27.3 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - 4.4 - - - 8.3 9.1 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - - - 7.1 - - 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.