Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 345 85.2 6.4 3.8 0.6 4.0
Mun och svalg C00-14 10 91.8 - 4.1 - 4.1
  Läpp C00 0 100.0 - - - -
  Tunga C02 2 75.0 - 8.3 - 16.7
  Annan muncancer C03-06 3 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 3 93.8 - 6.3 - -
Matsmältningsorgan C15-26 80 85.7 1.8 5.0 1.0 6.5
  Matstrupe C15 4 81.0 - 4.8 9.5 4.8
  Magsäck C16 11 94.6 1.8 - 1.8 1.8
  Tunntarm C17 2 88.9 11.1 - - -
  Tjocktarm C18 22 98.1 - 0.9 - 0.9
  Ändtarm C19-20 16 96.2 - 2.6 - 1.3
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 8 82.1 2.6 - 2.6 12.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 80.0 6.7 13.3 - -
  Bukspottkörtel C25 13 55.4 3.1 18.5 - 23.1
  Andra matsmältningsorgan C26 1 16.7 16.7 33.3 - 33.3
Andningsorgan C30-39 46 49.6 33.9 12.2 - 4.3
  Näsa, bihåla C30-31 0 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 3 92.3 - 7.7 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 43 47.2 36.4 12.1 - 4.2
  Mediastinum C38 0 - - - - 100.0
Ben C40-41 1 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 13 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 9 97.9 2.1 - - -
Mesoteliom C45 1 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 100.0 - - - -
Bröst C50 0 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 101 98.4 - - 0.8 0.8
  Prostata C61 99 98.4 - - 0.8 0.8
  Testikel C62 2 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 35 89.6 2.3 3.5 - 4.6
  Njure C64 12 85.0 - 6.7 - 8.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 23 92.0 3.5 1.8 - 2.7
Öga C69 0 50.0 - 50.0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 7 88.6 - 11.4 - -
Sköldkörtel C73 2 90.9 - 9.1 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 7 45.7 11.4 11.4 5.7 25.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 31 83.2 10.3 - - 6.5
  Hodgkin lymfom C81 1 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 15 98.6 - - - 1.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 91.7 8.3 - - -
  Leukemi C91-95 9 70.5 20.5 - - 9.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 10.0 50.0 - - 40.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 77.8 11.1 - - 11.1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 78 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.