Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 315 86.6 3.9 4.8 0.5 4.2
Mun och svalg C00-14 4 88.9 - - - 11.1
  Läpp C00 0 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 75.0 - - - 25.0
  Annan muncancer C03-06 2 88.9 - - - 11.1
  Spottkörtel C07-08 1 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 0 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 68 80.0 1.2 10.3 1.5 7.1
  Matstrupe C15 1 60.0 - - 20.0 20.0
  Magsäck C16 8 95.2 - 2.4 - 2.4
  Tunntarm C17 1 75.0 - - - 25.0
  Tjocktarm C18 23 93.8 0.9 1.8 0.9 2.7
  Ändtarm C19-20 14 94.2 - 2.9 - 2.9
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 5 52.2 4.3 34.8 - 8.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 61.9 9.5 19.0 - 9.5
  Bukspottkörtel C25 11 46.4 - 32.1 3.6 17.9
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 33.3 66.7
Andningsorgan C30-39 17 58.6 21.8 11.5 1.1 6.9
  Näsa, bihåla C30-31 0 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 1 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 16 57.5 23.8 12.5 1.3 5.0
  Mediastinum C38 0 - - - - 100.0
Ben C40-41 0 50.0 - 50.0 - -
Hudmelanom C43 11 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 8 97.4 - - - 2.6
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 2 100.0 - - - -
Bröst C50 95 98.7 - 0.2 0.2 0.8
Kvinnliga könsorgan C51-58 44 93.2 4.1 1.8 - 0.9
  Livmoderhals C53 3 82.4 11.8 5.9 - -
  Livmoderkropp C54 24 99.2 - - - 0.8
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - -
  Äggstock C56 13 82.8 10.9 4.7 - 1.6
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 4 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 12 90.2 - 3.3 1.6 4.9
  Njure C64 7 91.4 - 5.7 2.9 -
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 5 88.5 - - - 11.5
Öga C69 1 66.7 - 33.3 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11 85.7 - 8.9 - 5.4
Sköldkörtel C73 4 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 12 43.3 16.7 23.3 - 16.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25 73.2 15.7 1.6 - 9.4
  Hodgkin lymfom C81 1 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 10 96.2 - - - 3.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 57.1 19.0 9.5 - 14.3
  Leukemi C91-95 7 57.1 31.4 - - 11.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 20.0 40.0 - - 40.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 50.0 37.5 - - 12.5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 5 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 10 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 100.0 - - - -
  Basaliom i hud 98 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.