Prostata 116 31.4 81.9
Lunga, luftstrupe 33 8.9 22.1
Tjocktarm 27 7.3 17.9
Urinblåsa och urinvägar3 27 7.3 17.1
Hud, ej-melanom2 20 5.4 12.1
Ändtarm 17 4.6 11.4
Hudmelanom 16 4.3 12.7
Njure 15 4.1 11.5
Bukspottkörtel 14 3.8 8.6
Non-Hodgkin lymfom 14 3.8 12.2
Alla cancerformer2 370 100.0 271.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.