Lunga, luftstrupe 35 23.0 22.8
Prostata 24 15.8 12.2
Bukspottkörtel 13 8.6 7.8
Tjocktarm 9 5.9 6.0
Njure 7 4.6 4.3
Magsäck 6 3.9 4.2
Lever 6 3.9 4.7
Non-Hodgkin lymfom 6 3.9 3.5
Leukemi 6 3.9 3.7
Hjärna, centrala nervsystemet 6 3.9 6.7
Alla cancerformer2 152 100.0 99.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.