Bröst 111 32.9 106.4
Livmoderkropp 31 9.2 19.6
Tjocktarm 25 7.4 15.9
Hud, ej-melanom2 19 5.6 8.1
Lunga, luftstrupe 18 5.3 12.7
Hudmelanom 16 4.7 16.9
Ändtarm 14 4.2 10.7
Hjärna, centrala nervsystemet 13 3.9 16.2
Äggstock 10 3.0 5.2
Non-Hodgkin lymfom 9 2.7 4.2
Alla cancerformer2 337 100.0 267.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.