Bröst 23 16.9 13.7
Lunga, luftstrupe 16 11.8 9.6
Non-Hodgkin lymfom 11 8.1 3.8
Bukspottkörtel 10 7.4 4.2
Äggstock 9 6.6 4.4
Livmoderkropp 8 5.9 2.9
Tjocktarm 8 5.9 4.0
Magsäck 8 5.9 5.0
Ändtarm 6 4.4 5.2
Njure 4 2.9 2.5
Alla cancerformer2 136 100.0 76.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.