Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 345 21.7 2.5 4.5 20.8 4.6 7.0 38.9
Mun och svalg C00-14 10 18.4 6.1 18.4 24.5 - 4.1 28.6
  Läpp C00 0 100.0 - - - - - -
  Tunga C02 2 16.7 - 33.3 25.0 - - 25.0
  Annan muncancer C03-06 3 7.7 15.4 15.4 23.1 - 7.7 30.8
  Spottkörtel C07-08 1 57.1 14.3 14.3 - - - 14.3
  Svalg C01,C09-14 3 6.3 - 12.5 37.5 - 6.3 37.5
Matsmältningsorgan C15-26 80 11.3 5.3 9.3 19.6 5.5 14.8 34.2
  Matstrupe C15 4 19.0 9.5 9.5 19.0 - 4.8 38.1
  Magsäck C16 11 12.5 - 12.5 23.2 3.6 17.9 30.4
  Tunntarm C17 2 22.2 - 22.2 22.2 11.1 22.2 -
  Tjocktarm C18 22 9.3 8.3 15.7 16.7 9.3 14.8 25.9
  Ändtarm C19-20 16 12.8 11.5 9.0 9.0 5.1 12.8 39.7
  Anus C21 0 100.0 - - - - - -
  Lever C22 8 12.8 - - 12.8 2.6 12.8 59.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 26.7 - 6.7 26.7 - 13.3 26.7
  Bukspottkörtel C25 13 3.1 1.5 1.5 38.5 3.1 18.5 33.8
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - - 33.3 16.7 50.0
Andningsorgan C30-39 46 10.4 2.2 9.6 40.0 8.7 8.7 20.4
  Näsa, bihåla C30-31 0 - - - 100.0 - - -
  Struphuvud C32 3 23.1 15.4 23.1 - - 7.7 30.8
  Lunga, luftstrupe C33-34 43 9.3 1.4 8.9 42.5 9.3 8.9 19.6
  Mediastinum C38 0 - - - - - - 100.0
Ben C40-41 1 16.7 - - 16.7 - - 66.7
Hudmelanom C43 13 28.8 - 1.5 - 1.5 12.1 56.1
Hud, ej-melanom C44 9 31.9 - 2.1 2.1 - 2.1 61.7
Mesoteliom C45 1 - - - 25.0 - - 75.0
Autonoma nervsystemet C47 1 33.3 - - - - - 66.7
Bindvävnad C48-49 1 - - - - - 20.0 80.0
Bröst C50 0 - 50.0 - - - 50.0 -
Manliga könsorgan C60-63 101 31.2 2.0 0.8 11.9 1.6 2.0 50.6
  Prostata C61 99 31.6 2.0 0.8 12.2 1.4 1.6 50.3
  Testikel C62 2 20.0 - - - 10.0 10.0 60.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 - - - - - 33.3 66.7
Urinorgan C64-68 35 30.6 1.7 - 8.7 2.9 5.2 50.9
  Njure C64 12 20.0 3.3 - 11.7 8.3 11.7 45.0
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 23 36.3 0.9 - 7.1 - 1.8 54.0
Öga C69 0 50.0 - - - - - 50.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 7 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 2 36.4 - 9.1 18.2 - 36.4 -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 7 - - 5.7 40.0 25.7 8.6 20.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 31 6.5 - - 54.2 9.0 1.9 28.4
  Hodgkin lymfom C81 1 - - - 28.6 - 14.3 57.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 15 12.3 - - 26.0 6.8 2.7 52.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 8.3 - - 66.7 16.7 - 8.3
  Leukemi C91-95 9 - - - 84.1 13.6 - 2.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 - - - 100.0 - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 - - - 88.9 11.1 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 78 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.