Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 315 27.6 2.3 8.1 16.9 4.9 11.1 29.1
Mun och svalg C00-14 4 27.8 - - 16.7 - - 55.6
  Läpp C00 0 - - - - - - 100.0
  Tunga C02 1 25.0 - - - - - 75.0
  Annan muncancer C03-06 2 33.3 - - 11.1 - - 55.6
  Spottkörtel C07-08 1 33.3 - - 33.3 - - 33.3
  Svalg C01,C09-14 0 - - - 100.0 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 68 8.8 8.5 6.5 18.8 7.4 12.4 37.6
  Matstrupe C15 1 - - - 20.0 20.0 - 60.0
  Magsäck C16 8 14.3 - - 14.3 7.1 21.4 42.9
  Tunntarm C17 1 - - - 50.0 - - 50.0
  Tjocktarm C18 23 8.0 19.5 11.5 10.6 7.1 11.5 31.9
  Ändtarm C19-20 14 8.7 8.7 7.2 14.5 11.6 13.0 36.2
  Anus C21 1 75.0 - - - - - 25.0
  Lever C22 5 4.3 4.3 - 26.1 4.3 4.3 56.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 - - 14.3 28.6 4.8 14.3 38.1
  Bukspottkörtel C25 11 8.9 - 1.8 37.5 5.4 12.5 33.9
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - - - - 100.0
Andningsorgan C30-39 17 6.9 - 4.6 31.0 6.9 10.3 40.2
  Näsa, bihåla C30-31 0 50.0 - - - - 50.0 -
  Struphuvud C32 1 33.3 - - - - 33.3 33.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 16 5.0 - 5.0 33.8 7.5 8.8 40.0
  Mediastinum C38 0 - - - - - - 100.0
Ben C40-41 0 100.0 - - - - - -
Hudmelanom C43 11 33.3 - 5.3 - 1.8 7.0 52.6
Hud, ej-melanom C44 8 20.5 - 2.6 - - 2.6 74.4
Mesoteliom C45 0 - - - - - - 100.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 2 40.0 - - 20.0 - - 40.0
Bröst C50 95 31.6 - 19.4 3.8 1.1 15.4 28.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 44 57.3 0.9 1.4 16.8 8.2 9.5 5.9
  Livmoderhals C53 3 64.7 - - 11.8 - 17.6 5.9
  Livmoderkropp C54 24 76.3 - 1.7 6.8 3.4 4.2 7.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - -
  Äggstock C56 13 20.3 1.6 1.6 32.8 21.9 18.8 3.1
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 4 57.1 4.8 - 28.6 - 4.8 4.8
Urinorgan C64-68 12 26.2 8.2 - 13.1 3.3 11.5 37.7
  Njure C64 7 22.9 11.4 - 17.1 5.7 14.3 28.6
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 5 30.8 3.8 - 7.7 - 7.7 50.0
Öga C69 1 33.3 - - 33.3 - - 33.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 4 13.6 - 9.1 4.5 - 27.3 45.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 12 - - - 43.3 26.7 16.7 13.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25 7.1 - - 63.0 3.9 1.6 24.4
  Hodgkin lymfom C81 1 - - - - - - 100.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 10 15.4 - - 30.8 - 3.8 50.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 - - - 95.2 4.8 - -
  Leukemi C91-95 7 2.9 - - 85.7 11.4 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 - - - 80.0 - - 20.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 - - - 100.0 - - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 5 96.2 - - - - - 3.8
  Förstadier till cancer i livmoderhals 10 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 85.0 - - 10.0 - - 5.0
  Basaliom i hud 98 99.8 - - 0.2 - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.