Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 296 1036 1606 2352
Mun och svalg C00-14 10 30 41 72
  Läpp C00 - 1 3 23
  Tunga C02 2 6 8 13
  Annan muncancer C03-06 3 7 9 11
  Spottkörtel C07-08 - 3 5 8
  Svalg C01,C09-14 5 13 16 17
Matsmältningsorgan C15-26 48 175 248 347
  Matstrupe C15 1 4 5 6
  Magsäck C16 3 12 18 30
  Tunntarm C17 1 5 7 7
  Tjocktarm C18 20 74 107 156
  Ändtarm C19-20 15 59 88 121
  Anus C21 - 1 1 1
  Lever C22 2 6 6 7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 5 6 8
  Bukspottkörtel C25 4 9 10 11
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 23 51 62 84
  Näsa, bihåla C30-31 - - - -
  Struphuvud C32 3 8 11 14
  Lunga, luftstrupe C33-34 20 43 50 69
  Mediastinum C38 - - 1 1
Ben C40-41 1 5 6 9
Hudmelanom C43 15 53 86 147
Hud, ej-melanom C44 20 36 46 79
Mesoteliom C45 - 2 2 2
Autonoma nervsystemet C47 - 2 2 4
Bindvävnad C48-49 1 2 7 14
Bröst C50 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 116 432 734 952
  Prostata C61 113 420 714 896
  Testikel C62 2 9 16 45
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 3 4 11
Urinorgan C64-68 34 118 164 256
  Njure C64 10 35 55 87
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 24 83 109 169
Öga C69 - 2 2 8
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 18 36 92
Sköldkörtel C73 3 9 13 21
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 1 6 9 10
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 19 95 148 252
  Hodgkin lymfom C81 1 5 11 40
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 51 78 115
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 9 13 18
  Leukemi C91-95 4 22 35 61
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 8 11 17
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 92 343 595 1001
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.