Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 280 1069 1779 3228
Mun och svalg C00-14 4 12 24 45
  Läpp C00 - 1 1 7
  Tunga C02 1 2 4 8
  Annan muncancer C03-06 2 6 11 16
  Spottkörtel C07-08 1 3 7 13
  Svalg C01,C09-14 - - 1 1
Matsmältningsorgan C15-26 42 156 229 356
  Matstrupe C15 - - - 1
  Magsäck C16 3 14 21 40
  Tunntarm C17 - 2 3 4
  Tjocktarm C18 22 82 126 189
  Ändtarm C19-20 13 44 63 94
  Anus C21 1 4 4 4
  Lever C22 - - - -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 5 6 16
  Bukspottkörtel C25 2 5 5 7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 1 1
Andningsorgan C30-39 9 27 34 47
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 2 4
  Struphuvud C32 - 2 3 3
  Lunga, luftstrupe C33-34 8 24 28 39
  Mediastinum C38 - - 1 1
Ben C40-41 - 1 1 12
Hudmelanom C43 13 49 82 166
Hud, ej-melanom C44 18 35 49 101
Mesoteliom C45 - - - 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - 2
Bindvävnad C48-49 1 7 10 17
Bröst C50 105 425 765 1301
Kvinnliga könsorgan C51-58 42 166 273 560
  Livmoderhals C53 2 14 22 55
  Livmoderkropp C54 28 101 171 343
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 3
  Äggstock C56 9 34 55 121
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 17 25 38
Urinorgan C64-68 10 40 69 121
  Njure C64 6 23 42 63
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 4 17 27 58
Öga C69 - - 3 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 13 46 75 181
Sköldkörtel C73 5 22 29 79
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 16 19 24
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10 67 117 205
  Hodgkin lymfom C81 - 4 9 22
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5 29 56 95
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 2 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 9 12 15
  Leukemi C91-95 3 18 28 54
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 5 10 17
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 7 26 50 84
  Förstadier till cancer i livmoderhals 11 50 95 160
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 19 29 76
  Basaliom i hud 110 452 783 1371
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.