Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 219 797 1208 1820
Mun och svalg C00-14 9 24 32 51
  Läpp C00 - 1 2 11
  Tunga C02 2 5 6 11
  Annan muncancer C03-06 2 7 8 9
  Spottkörtel C07-08 - 2 3 5
  Svalg C01,C09-14 4 10 13 13
Matsmältningsorgan C15-26 33 121 168 235
  Matstrupe C15 1 3 3 4
  Magsäck C16 2 9 13 19
  Tunntarm C17 1 4 7 7
  Tjocktarm C18 13 51 72 113
  Ändtarm C19-20 10 39 57 74
  Anus C21 - 1 1 1
  Lever C22 1 4 4 4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 4 4 5
  Bukspottkörtel C25 3 7 8 8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 17 37 46 62
  Näsa, bihåla C30-31 - - - -
  Struphuvud C32 3 7 9 11
  Lunga, luftstrupe C33-34 14 30 35 50
  Mediastinum C38 - - 1 1
Ben C40-41 1 5 6 8
Hudmelanom C43 12 47 72 116
Hud, ej-melanom C44 11 19 25 46
Mesoteliom C45 - 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - 4 4 8
Bindvävnad C48-49 1 5 8 14
Bröst C50 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 82 305 500 635
  Prostata C61 78 282 464 556
  Testikel C62 4 19 31 69
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 4 5 9
Urinorgan C64-68 23 82 115 186
  Njure C64 8 30 47 77
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 15 51 68 109
Öga C69 - 6 6 13
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 28 57 123
Sköldkörtel C73 3 15 18 28
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 5
Annan eller ospecifierad C76,C80 1 5 7 7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 21 93 145 283
  Hodgkin lymfom C81 1 6 15 59
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 46 68 110
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 0 8 12 16
  Leukemi C91-95 8 27 40 84
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 6 9 12
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 64 232 394 647
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.