Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 235 876 1428 2363
Mun och svalg C00-14 1 5 15 29
  Läpp C00 - 0 0 3
  Tunga C02 0 0 1 4
  Annan muncancer C03-06 1 2 6 10
  Spottkörtel C07-08 0 3 7 11
  Svalg C01,C09-14 - - 1 1
Matsmältningsorgan C15-26 32 100 145 205
  Matstrupe C15 - - - 1
  Magsäck C16 3 9 13 20
  Tunntarm C17 - 1 2 2
  Tjocktarm C18 15 47 75 110
  Ändtarm C19-20 10 31 42 57
  Anus C21 0 3 3 3
  Lever C22 - - - -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 2 2 5
  Bukspottkörtel C25 3 6 6 7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 0 0
Andningsorgan C30-39 7 22 27 35
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 2 2
  Struphuvud C32 - 1 2 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 6 20 22 29
  Mediastinum C38 - - 1 1
Ben C40-41 - 1 1 16
Hudmelanom C43 13 41 67 129
Hud, ej-melanom C44 8 14 18 40
Mesoteliom C45 - - - 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - 4
Bindvävnad C48-49 3 9 10 19
Bröst C50 103 376 645 960
Kvinnliga könsorgan C51-58 27 128 206 358
  Livmoderhals C53 3 20 31 53
  Livmoderkropp C54 17 64 106 179
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 1
  Äggstock C56 5 32 51 97
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1 12 19 27
Urinorgan C64-68 5 18 33 64
  Njure C64 3 11 22 37
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 2 7 11 27
Öga C69 - - 4 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 16 61 93 182
Sköldkörtel C73 7 31 39 89
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 14 17 19
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 5 57 110 203
  Hodgkin lymfom C81 - 11 22 42
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3 18 41 66
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 5 6 8
  Leukemi C91-95 2 21 37 77
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 2 4 9
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 7 22 38 61
  Förstadier till cancer i livmoderhals 26 122 214 281
  Borderlinetumör i äggstock D39 6 24 41 86
  Basaliom i hud 57 234 415 699
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.