Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 55 60 57 59 58 59 57 60 67 72 67
Mun och svalg C00-14 1 1 0 - 1 0 1 1 1 1 3
  Läpp C00 0 0 - - - 0 - - - - -
  Tunga C02 - - - - 0 - 0 0 0 - 1
  Annan muncancer C03-06 - 0 - - - - - 0 0 - -
  Spottkörtel C07-08 0 0 - - 0 - 0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 0 1 0 - - 0 0 0 1 1 2
Matsmältningsorgan C15-26 16 16 15 19 16 17 17 20 20 23 23
  Matstrupe C15 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2
  Magsäck C16 7 6 5 5 5 4 5 5 3 2 1
  Tunntarm C17 0 - - - - - - 1 0 - -
  Tjocktarm C18 1 2 2 2 2 2 2 4 3 3 5
  Ändtarm C19-20 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 6
  Anus C21 - - - - - - - - 1 1 -
  Lever C22 0 1 0 1 0 2 1 2 2 3 1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2
  Bukspottkörtel C25 4 2 2 5 3 4 5 4 4 6 6
  Andra matsmältningsorgan C26 1 0 1 0 0 - - 1 1 - -
Andningsorgan C30-39 24 25 24 20 22 19 16 17 20 22 13
  Näsa, bihåla C30-31 0 - - 0 0 0 - - 0 - -
  Struphuvud C32 1 1 1 1 1 0 1 1 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 22 24 23 19 21 18 15 16 19 22 13
  Mediastinum C38 1 - - 0 0 - 0 0 - - -
Ben C40-41 0 - 0 0 - - - - - - -
Hudmelanom C43 0 0 0 1 0 1 1 1 1 - 2
Hud, ej-melanom C44 0 0 0 - 0 0 0 0 1 - -
Mesoteliom C45 - - 0 - 0 - 0 0 0 1 -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - 0 - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 - 0 0 - 0 0 0 1 - 2
Bröst C50 - - - - - - - - - - -
Manliga könsorgan C60-63 3 3 5 5 6 6 9 7 9 11 10
  Prostata C61 2 3 4 4 6 6 9 7 8 11 9
  Testikel C62 0 0 1 0 - 0 0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - 0 0 - - - - 0 - 1
Urinorgan C64-68 3 4 2 4 4 4 5 4 5 5 2
  Njure C64 1 1 0 2 2 2 1 2 2 3 -
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2
Öga C69 0 - 0 - 0 0 0 0 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2
Sköldkörtel C73 - 0 - 0 - - - 1 0 - 1
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - 0 1 - - 0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 -
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 5 5 6 6 5 6 6 6 6 7 9
  Hodgkin lymfom C81 1 0 1 1 0 0 0 - - 1 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 2 1 1 1 2 2 3 3 2 4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0 - - 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2
  Leukemi C91-95 3 2 2 4 2 2 2 1 1 1 3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - 0 0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 0 0 - 1 0 1 - 0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0 - - - - - - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.