Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 60 59 71 87 108 123 129 128 130 150 160
Mun och svalg C00-14 0 1 1 1 1 0 1 2 3 3 3
  Läpp C00 - 0 0 1 - 0 0 1 0 - -
  Tunga C02 0 - 0 - 0 - 1 0 1 1 1
  Annan muncancer C03-06 - - 0 - 0 - - 1 1 - 2
  Spottkörtel C07-08 - - 0 0 0 0 0 1 - 1 -
  Svalg C01,C09-14 - 0 - - - - - - 0 1 -
Matsmältningsorgan C15-26 20 18 21 27 28 28 26 31 26 32 26
  Matstrupe C15 3 2 1 1 1 2 0 1 1 - -
  Magsäck C16 8 5 5 5 5 5 4 4 2 3 4
  Tunntarm C17 - - - 0 0 0 0 1 0 - -
  Tjocktarm C18 1 3 5 6 8 8 9 10 8 7 8
  Ändtarm C19-20 3 3 2 4 4 5 4 5 4 7 4
  Anus C21 - - - - - 0 - 0 0 1 -
  Lever C22 0 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 1 2 3 2 3 3 1 1 2 3
  Bukspottkörtel C25 3 3 2 6 6 4 5 6 6 7 5
  Andra matsmältningsorgan C26 2 0 1 0 1 0 - 1 - 3 1
Andningsorgan C30-39 2 2 2 3 4 3 6 4 8 9 9
  Näsa, bihåla C30-31 - 0 0 0 - 0 - - - - -
  Struphuvud C32 0 - - - 0 - - - - 1 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 2 1 2 3 4 3 6 4 8 8 8
  Mediastinum C38 - - 0 - - - - - - - 1
Ben C40-41 0 - - 0 - - 1 0 0 - -
Hudmelanom C43 1 1 1 1 3 2 4 5 4 6 5
Hud, ej-melanom C44 2 2 2 1 3 3 7 10 5 5 12
Mesoteliom C45 - - 0 - 0 - 0 0 0 - -
Autonoma nervsystemet C47 0 0 - - 0 0 0 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 - 0 1 1 0 1 1 1 1 1
Bröst C50 10 12 16 17 25 32 37 35 43 41 56
Kvinnliga könsorgan C51-58 11 8 12 14 16 20 16 13 16 15 19
  Livmoderhals C53 6 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3
  Livmoderkropp C54 2 3 4 6 7 8 6 6 6 9 6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 1 - 0 - - - - - - -
  Äggstock C56 2 2 3 5 5 9 5 4 6 4 9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1 0 1 1 2 1 3 2 3 1 1
Urinorgan C64-68 2 3 2 4 6 9 7 6 6 10 9
  Njure C64 1 2 2 2 3 5 4 3 4 8 6
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 1 1 2 3 4 3 3 2 2 3
Öga C69 - 0 0 0 0 0 1 1 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1 2 3 3 4 5 7 5 4 6 4
Sköldkörtel C73 0 2 1 3 1 4 1 2 1 1 5
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 0 - 1 0 - 0 0 1 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 3 2 4 4 3 3 4 3 2 1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 6 5 6 8 9 13 12 10 10 18 10
  Hodgkin lymfom C81 0 0 - 0 1 1 1 0 0 - 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 1 1 3 5 6 7 4 6 9 5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0 0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2
  Leukemi C91-95 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 0 1 0 3 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 0 0 2 0 1 - 1 0 1 1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 - - - 1 3 1 6 2 - 2
  Förstadier till cancer i livmoderhals 2 1 3 2 3 1 9 10 7 6 7
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 1 1 1 0 0 1 1 1 4 5
  Basaliom i hud 11 13 25 33 34 38 40 49 54 70 61
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.