Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 37 36 37 42 52 57 56 51 55 59 69
Mun och svalg C00-14 - 0 0 0 0 - 0 1 1 - 2
  Läpp C00 - - - - - - - - - - -
  Tunga C02 - 0 - - 0 - 0 0 - - 1
  Annan muncancer C03-06 - - 0 - 0 - - 0 0 - 1
  Spottkörtel C07-08 - - - 0 - - 0 0 - - -
  Svalg C01,C09-14 - 0 - - - - - - 0 - -
Matsmältningsorgan C15-26 16 16 15 18 20 17 17 17 17 21 20
  Matstrupe C15 2 3 0 1 1 2 0 1 1 - -
  Magsäck C16 7 4 4 4 4 3 2 3 1 3 4
  Tunntarm C17 - 0 - - - 0 - 0 - 1 -
  Tjocktarm C18 1 2 3 3 4 2 4 3 5 4 3
  Ändtarm C19-20 1 3 2 2 2 2 2 1 2 3 1
  Anus C21 - - - - - 0 - - - - -
  Lever C22 0 0 1 1 0 1 0 1 2 - 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 1 2 3 1 3 3 1 1 2 2
  Bukspottkörtel C25 3 3 2 5 6 3 5 6 6 6 7
  Andra matsmältningsorgan C26 2 - 1 0 1 0 - 1 - 2 -
Andningsorgan C30-39 1 1 2 2 3 3 3 3 8 9 8
  Näsa, bihåla C30-31 - 0 - 0 0 0 - - - - -
  Struphuvud C32 0 - - - - - - 0 - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 1 1 2 2 3 3 3 3 8 9 7
  Mediastinum C38 - - 0 - - - - - - - 1
Ben C40-41 0 - - - 0 - - 0 0 - -
Hudmelanom C43 1 0 - 0 1 1 1 1 0 - -
Hud, ej-melanom C44 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - -
Mesoteliom C45 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
Autonoma nervsystemet C47 0 0 - - - 0 - - - - -
Bindvävnad C48-49 0 0 - 0 0 - 1 0 0 1 2
Bröst C50 5 4 5 5 5 10 9 10 10 8 10
Kvinnliga könsorgan C51-58 5 4 5 5 7 9 8 5 6 6 10
  Livmoderhals C53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 2
  Livmoderkropp C54 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 1 - - - - - - - - -
  Äggstock C56 2 1 2 3 4 5 5 2 4 3 5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1
Urinorgan C64-68 1 2 2 1 3 4 3 3 3 4 1
  Njure C64 - 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -
Öga C69 0 - - - 0 0 0 0 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1 6
Sköldkörtel C73 - 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 - 0 0 0 - 0 0 1 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 3 2 4 4 2 3 3 2 1 -
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 4 3 4 4 5 8 7 5 6 7 10
  Hodgkin lymfom C81 0 - 0 - 0 - 0 0 - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 0 1 1 2 4 4 2 3 4 5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0 - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Leukemi C91-95 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 0 1 - - 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - 0 - - -
  Basaliom i hud - 0 0 - - - 0 - - 1 -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.