Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 227.8 276.7 274.6 260.4 246.6 254.8 260.0 282.5 247.4 275.4 294.1
Mun och svalg C00-14 11.7 10.1 10.6 8.7 5.0 5.7 7.5 6.9 4.2 12.6 11.9
  Läpp C00 9.7 5.8 8.1 7.0 2.3 1.9 2.6 3.0 0.6 1.8 -
  Tunga C02 - - - 0.4 0.7 - 2.1 0.9 0.9 10.8 -
  Annan muncancer C03-06 0.6 1.4 - - 0.7 2.1 1.4 1.7 1.3 - 1.6
  Spottkörtel C07-08 0.6 1.1 0.6 0.7 0.9 0.6 1.0 - 0.4 - -
  Svalg C01,C09-14 0.7 1.7 1.8 0.7 0.6 1.1 0.5 1.3 1.0 - 10.3
Matsmältningsorgan C15-26 64.1 58.7 55.1 72.7 63.6 60.1 53.6 57.2 48.2 65.7 54.3
  Matstrupe C15 7.3 4.9 4.9 4.9 4.9 3.9 2.2 4.0 3.4 4.9 3.0
  Magsäck C16 27.5 19.8 18.2 18.8 15.9 9.5 13.2 8.1 4.8 9.5 -
  Tunntarm C17 0.6 - - 0.5 - 0.6 0.4 2.5 1.1 5.0 2.0
  Tjocktarm C18 3.0 13.0 6.0 10.7 12.0 14.6 10.8 14.2 11.6 12.7 12.0
  Ändtarm C19-20 6.9 3.7 13.6 14.3 11.3 12.3 9.7 10.1 9.7 5.6 18.7
  Anus C21 - - - - 0.6 - 0.3 0.4 1.0 - 1.6
  Lever C22 0.6 3.7 1.0 4.4 4.3 5.2 4.1 5.4 4.5 8.4 4.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 3.2 1.6 3.3 3.7 3.9 1.6 2.0 2.3 1.9 4.3
  Bukspottkörtel C25 14.7 7.8 8.9 14.8 10.5 10.1 11.2 9.3 8.9 17.5 7.9
  Andra matsmältningsorgan C26 3.5 2.5 0.9 1.0 0.4 - - 1.2 1.0 - -
Andningsorgan C30-39 82.0 97.7 87.1 79.0 57.9 52.0 45.4 35.6 35.0 33.3 36.8
  Näsa, bihåla C30-31 0.7 - 1.7 0.7 1.1 0.6 0.4 0.2 0.3 - -
  Struphuvud C32 6.1 3.9 3.7 2.9 4.0 2.5 2.8 1.3 0.7 1.9 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 73.3 93.8 81.6 74.7 51.5 48.9 42.2 33.7 33.3 31.4 33.7
  Mediastinum C38 1.9 - - 0.7 1.3 - - 0.3 - - 2.0
Ben C40-41 0.6 0.6 0.8 - - 0.6 - - 1.9 - 2.9
Hudmelanom C43 4.0 2.7 5.2 5.6 5.4 6.0 8.9 8.6 8.6 9.0 12.6
Hud, ej-melanom C44 1.9 8.2 5.4 2.9 5.6 8.4 14.2 16.7 10.3 11.0 8.3
Mesoteliom C45 - - 0.6 - 0.6 0.4 0.5 1.2 0.4 - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - 0.6 0.3 - 0.2 - - -
Bindvävnad C48-49 1.6 - 1.5 2.0 1.9 2.0 4.3 4.0 2.1 5.5 1.5
Bröst C50 - - - 0.5 0.9 - 0.9 - 0.4 - -
Manliga könsorgan C60-63 15.0 26.0 31.2 29.7 27.1 37.5 60.7 89.0 67.9 70.5 97.6
  Prostata C61 11.2 20.5 29.2 26.5 25.2 34.3 57.1 85.3 59.8 67.7 89.8
  Testikel C62 3.1 5.6 0.7 2.3 1.9 2.0 3.6 3.0 6.7 - 6.1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0.7 - 1.3 0.9 - 1.2 - 0.7 1.4 2.8 1.6
Urinorgan C64-68 14.0 28.0 22.7 21.0 31.3 30.6 24.0 16.9 26.7 28.2 24.4
  Njure C64 5.3 7.0 4.7 7.2 12.0 11.8 8.0 5.7 10.8 7.6 5.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 8.8 21.0 18.0 13.8 19.3 18.7 16.0 11.1 15.9 20.7 19.1
Öga C69 1.7 - 1.2 - 1.8 0.6 2.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.7 7.1 7.7 7.0 12.1 12.7 6.7 11.2 7.8 12.7 4.9
Sköldkörtel C73 0.7 0.6 1.2 0.7 3.0 0.5 0.5 3.2 1.1 1.6 2.0
Andra endokrina körtlar C74-75 1.4 - 1.0 4.3 0.5 0.5 - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 6.0 10.5 6.7 5.3 4.7 5.8 2.2 2.1 3.3 1.2 -
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 19.4 26.6 36.4 21.0 24.6 31.2 28.7 29.6 29.6 24.2 36.9
  Hodgkin lymfom C81 4.4 1.3 4.9 0.7 1.2 4.3 1.2 2.3 0.4 - 7.6
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.3 7.1 10.8 2.8 4.7 10.4 12.1 15.6 12.6 12.2 14.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0.5 - - - - 0.4 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.2 4.4 6.1 4.5 3.0 3.3 5.4 3.6 2.6 1.9 2.2
  Leukemi C91-95 9.9 12.1 13.1 10.7 13.1 12.4 8.8 7.0 11.8 8.1 13.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - 0.6 0.7 1.9 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.6 1.8 1.5 1.7 2.6 0.8 1.2 0.5 1.2 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 26.0 34.8 42.6 59.6 51.2 65.7 63.3 67.8 76.0 100.0 80.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.