Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 186.3 193.6 169.0 169.8 148.2 139.2 118.2 106.3 105.1 103.4 94.9
Mun och svalg C00-14 2.6 4.4 1.1 - 1.5 1.1 1.7 1.8 1.6 2.0 5.2
  Läpp C00 1.3 1.4 - - - 0.5 - - - - -
  Tunga C02 - - - - 0.7 - 0.4 0.4 0.4 - 1.6
  Annan muncancer C03-06 - 0.7 - - - - - 0.6 0.4 - -
  Spottkörtel C07-08 0.6 0.6 - - 0.8 - 0.4 - - - -
  Svalg C01,C09-14 0.7 1.6 1.1 - - 0.6 1.0 0.8 0.8 2.0 3.6
Matsmältningsorgan C15-26 54.1 51.9 41.4 51.8 40.9 39.7 36.5 34.8 31.6 35.6 33.8
  Matstrupe C15 5.3 4.3 4.4 4.1 4.3 2.8 2.7 1.9 3.7 2.5 2.7
  Magsäck C16 25.4 19.6 14.2 12.6 11.2 9.1 10.0 7.8 5.5 3.6 1.1
  Tunntarm C17 1.2 - - - - - - 1.2 0.5 - -
  Tjocktarm C18 2.1 7.6 5.6 5.2 4.5 5.2 3.8 6.2 4.7 4.0 6.2
  Ändtarm C19-20 4.5 5.1 5.8 6.8 7.1 4.7 4.4 3.3 3.3 1.5 7.4
  Anus C21 - - - - - - - - 1.1 1.9 -
  Lever C22 0.7 3.7 1.0 4.4 0.9 4.6 3.0 4.1 3.4 7.3 0.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 2.4 2.2 3.3 3.4 3.2 1.0 1.9 1.4 5.9 3.1
  Bukspottkörtel C25 12.1 7.2 6.9 14.3 9.2 10.2 11.5 7.5 6.9 9.0 12.5
  Andra matsmältningsorgan C26 2.8 2.0 1.4 1.0 0.4 - - 1.0 1.1 - -
Andningsorgan C30-39 78.2 77.5 71.3 57.2 56.7 43.7 33.7 31.0 31.4 30.6 18.9
  Näsa, bihåla C30-31 0.7 - - 0.7 0.6 0.5 - - 0.6 - -
  Struphuvud C32 4.7 1.8 2.9 1.5 1.2 0.8 1.7 1.3 0.3 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 70.9 75.8 68.4 54.3 54.2 42.5 31.5 29.4 29.8 30.6 18.9
  Mediastinum C38 1.9 - - 0.7 0.7 - 0.5 0.3 - - -
Ben C40-41 0.6 - 0.7 0.5 - - - - - - -
Hudmelanom C43 1.3 1.3 1.3 2.4 1.3 3.5 1.2 1.2 2.2 - 1.8
Hud, ej-melanom C44 0.7 1.4 1.1 - 0.5 0.8 0.4 0.5 0.7 - -
Mesoteliom C45 - - 0.6 - 0.6 - 0.8 0.7 0.2 1.1 -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - 0.5 - - - - -
Bindvävnad C48-49 2.1 - 0.8 0.5 - 0.9 0.5 1.0 1.7 - 1.9
Bröst C50 - - - - - - - - - - -
Manliga könsorgan C60-63 8.5 10.1 15.0 13.0 15.4 13.8 16.8 10.4 11.7 13.9 14.1
  Prostata C61 7.7 8.9 11.5 11.2 15.4 12.7 16.4 10.4 11.1 13.9 12.9
  Testikel C62 0.8 1.2 2.2 1.4 - 1.1 0.5 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - 1.3 0.4 - - - - 0.6 - 1.1
Urinorgan C64-68 10.0 14.3 7.5 10.6 10.3 8.6 8.4 7.5 7.3 7.8 3.1
  Njure C64 4.6 3.1 1.2 5.3 4.9 5.5 2.8 4.2 3.1 5.0 -
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 5.3 11.2 6.3 5.3 5.4 3.2 5.7 3.3 4.2 2.9 3.1
Öga C69 0.7 - 0.5 - 0.6 0.6 0.5 0.3 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.7 5.3 3.6 5.4 3.2 6.4 1.9 3.8 3.0 1.2 3.7
Sköldkörtel C73 - 0.6 - 0.4 - - - 1.2 0.2 - 1.1
Andra endokrina körtlar C74-75 1.4 - 1.0 4.3 - - 0.5 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 6.1 9.9 5.5 4.3 2.5 5.4 2.1 1.9 2.0 1.6 -
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 16.5 16.9 17.6 19.5 14.7 14.2 13.4 10.3 11.6 9.6 11.2
  Hodgkin lymfom C81 2.6 0.8 3.4 2.0 0.6 1.7 1.4 - - 1.9 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.0 5.2 3.3 2.4 3.1 4.5 4.0 4.9 3.8 3.4 5.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0.3 - - 0.2 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.8 3.6 3.6 2.9 5.2 1.5 2.1 2.3 2.0 3.5 2.2
  Leukemi C91-95 9.5 6.7 6.8 12.2 4.7 5.9 4.6 2.5 4.7 0.7 3.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - 0.6 0.7 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.6 0.6 0.4 - 1.1 0.4 1.3 - 0.3 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0.6 - - - - - - - - - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.