Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 154.0 147.8 155.4 188.7 210.7 224.0 236.3 218.9 215.7 227.3 293.7
Mun och svalg C00-14 0.3 1.7 2.8 1.6 1.5 0.5 0.7 3.8 5.0 5.1 3.0
  Läpp C00 - 1.0 1.3 0.8 - 0.2 0.2 0.8 0.2 - -
  Tunga C02 0.3 - 0.5 - 0.5 - 0.4 0.7 1.3 2.0 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - 0.5 - 0.3 - - 0.9 3.0 - 2.5
  Spottkörtel C07-08 - - 0.5 0.8 0.7 0.3 0.1 1.4 - 1.7 -
  Svalg C01,C09-14 - 0.7 - - - - - - 0.6 1.4 -
Matsmältningsorgan C15-26 46.5 40.3 39.3 45.8 40.2 42.6 39.7 43.6 34.4 41.7 43.0
  Matstrupe C15 7.2 3.0 2.3 1.7 1.6 2.4 0.2 0.8 0.5 - -
  Magsäck C16 18.1 10.7 10.1 8.9 7.6 7.9 7.5 5.8 3.0 3.2 10.5
  Tunntarm C17 - - - 0.3 1.1 0.7 0.7 1.3 0.8 - -
  Tjocktarm C18 2.4 8.0 9.1 12.5 11.9 11.9 13.8 19.7 11.5 7.0 13.6
  Ändtarm C19-20 7.0 6.6 4.4 6.3 5.0 8.8 5.7 5.9 5.5 14.6 5.1
  Anus C21 - - - - - 0.5 - 0.5 1.4 2.2 -
  Lever C22 1.1 0.6 2.0 1.2 1.4 0.9 0.6 1.0 3.4 5.4 1.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0.5 2.6 4.5 4.4 3.1 4.8 3.8 1.3 0.7 2.4 1.7
  Bukspottkörtel C25 7.0 7.8 4.7 9.9 7.9 4.5 7.4 6.2 7.7 3.5 5.2
  Andra matsmältningsorgan C26 3.1 1.0 2.2 0.5 0.7 0.2 - 1.1 - 3.2 5.3
Andningsorgan C30-39 5.1 3.1 5.6 7.7 5.7 4.8 9.7 6.5 9.0 11.2 15.1
  Näsa, bihåla C30-31 - 0.8 0.7 1.3 - 0.2 - - - - -
  Struphuvud C32 0.6 - - - 0.2 - - - - 2.0 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 4.5 2.3 4.2 6.4 5.5 4.7 9.7 6.5 9.0 9.2 14.6
  Mediastinum C38 - - 0.7 - - - - - - - 0.5
Ben C40-41 1.2 - - 0.5 - - 1.8 0.5 0.4 - -
Hudmelanom C43 4.1 3.5 4.5 2.3 8.9 3.0 8.6 7.3 6.2 10.2 13.1
Hud, ej-melanom C44 5.1 3.5 2.5 3.0 3.6 5.0 8.3 8.4 3.4 3.9 13.0
Mesoteliom C45 - - 0.8 - 1.2 - 0.3 0.3 0.1 - -
Autonoma nervsystemet C47 1.1 1.4 - - 0.2 0.2 0.4 - - - -
Bindvävnad C48-49 2.2 - 0.7 1.7 2.1 1.0 2.6 1.9 0.8 0.5 0.5
Bröst C50 24.9 31.9 39.5 43.6 61.0 68.3 80.5 74.6 88.0 82.2 121.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 29.4 21.4 26.6 34.5 31.0 37.0 31.3 22.1 25.7 25.1 21.9
  Livmoderhals C53 17.3 7.1 7.7 4.5 2.9 4.7 6.3 2.3 5.7 2.2 2.0
  Livmoderkropp C54 5.5 7.1 9.6 14.2 13.9 14.9 10.4 9.2 8.3 15.2 6.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1.2 1.7 - 1.5 - - - - - - -
  Äggstock C56 4.1 4.9 6.8 13.2 10.5 16.8 9.5 7.9 7.8 6.9 12.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1.3 0.6 2.5 1.1 3.7 0.8 5.1 2.7 3.9 0.8 0.5
Urinorgan C64-68 6.5 6.7 3.5 9.4 11.5 13.1 10.4 9.1 8.3 8.6 14.4
  Njure C64 2.1 4.3 2.3 5.2 7.5 7.7 6.1 5.3 5.4 5.2 10.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 4.4 2.4 1.3 4.2 4.0 5.4 4.3 3.8 2.9 3.3 3.5
Öga C69 - 0.3 1.0 0.6 1.0 0.4 2.4 0.9 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2.4 6.7 8.3 6.8 11.6 10.4 12.7 11.8 9.6 9.3 4.1
Sköldkörtel C73 1.2 5.1 3.8 8.0 2.6 8.7 1.2 6.4 3.9 2.0 21.9
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0.7 0.5 - 4.1 1.7 - 1.7 0.2 1.7 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 8.7 7.6 4.0 6.7 5.4 3.6 4.4 3.4 4.8 1.2 1.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 15.3 13.7 12.0 16.7 18.8 23.7 21.3 16.6 15.9 24.6 20.9
  Hodgkin lymfom C81 1.3 1.4 - 0.4 3.2 2.3 2.9 1.4 1.3 - 2.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.3 2.4 4.1 5.9 10.3 12.0 11.3 5.8 8.1 11.8 15.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0.3 0.1 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5.0 2.1 2.6 2.5 2.3 0.7 2.9 2.5 1.0 1.9 2.2
  Leukemi C91-95 4.8 7.2 4.3 4.3 2.8 5.9 3.5 5.7 4.8 8.2 0.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.4 0.5 0.5 0.5 2.3 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.9 0.6 1.0 3.5 0.2 2.1 - 0.7 0.2 0.5 0.5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0.3 - - - 1.4 9.4 3.3 13.7 4.6 - 3.5
  Förstadier till cancer i livmoderhals 7.5 4.0 9.6 6.7 10.6 3.9 37.4 48.5 33.3 36.5 40.8
  Borderlinetumör i äggstock D39 0.7 2.1 1.3 2.4 0.6 0.4 3.0 4.0 3.1 21.7 11.9
  Basaliom i hud 26.3 29.5 52.1 58.8 52.2 60.0 56.6 68.9 67.8 90.5 84.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.