Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 91.1 86.9 74.5 72.7 79.5 93.2 82.1 67.7 66.5 67.3 78.1
Mun och svalg C00-14 - 1.1 0.5 0.4 0.4 - 0.4 0.9 0.8 - 0.9
  Läpp C00 - - - - - - - - - - -
  Tunga C02 - 0.4 - - 0.2 - 0.1 0.7 - - 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - 0.5 - 0.2 - - 0.1 0.4 - 0.5
  Spottkörtel C07-08 - - - 0.4 - - 0.3 0.1 - - -
  Svalg C01,C09-14 - 0.7 - - - - - - 0.4 - -
Matsmältningsorgan C15-26 36.3 35.6 28.7 29.3 26.1 22.5 23.0 19.2 19.5 23.2 22.9
  Matstrupe C15 5.6 4.6 0.8 1.9 1.6 2.2 0.1 0.5 0.5 - -
  Magsäck C16 15.0 9.2 8.3 5.4 5.9 4.4 3.6 4.1 1.0 1.7 4.8
  Tunntarm C17 - 0.4 - - - 0.7 - 0.5 - 4.1 -
  Tjocktarm C18 1.7 4.4 4.4 5.4 4.9 1.9 5.2 3.8 5.8 2.8 3.2
  Ändtarm C19-20 3.4 6.2 3.0 3.0 1.8 2.9 3.8 1.6 1.8 6.7 1.5
  Anus C21 - - - - - 0.5 - - - - -
  Lever C22 0.5 1.3 2.0 0.9 0.9 1.0 0.6 1.0 3.2 - 7.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0.5 2.1 4.1 4.5 1.9 4.7 3.8 1.2 0.5 1.2 0.9
  Bukspottkörtel C25 6.2 7.4 4.4 7.9 8.4 4.1 5.9 5.3 6.7 4.8 5.1
  Andra matsmältningsorgan C26 3.5 - 1.7 0.3 0.7 0.2 - 1.1 - 1.9 -
Andningsorgan C30-39 2.2 2.4 4.7 5.0 5.1 5.3 5.5 4.8 8.2 10.3 9.1
  Näsa, bihåla C30-31 - 0.3 - 0.8 1.2 0.2 - - - - -
  Struphuvud C32 0.6 - - - - - - 0.1 - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 1.6 2.1 4.0 4.2 3.9 5.1 5.5 4.7 8.2 10.3 8.7
  Mediastinum C38 - - 0.7 - - - - - - - 0.5
Ben C40-41 0.5 - - - 0.5 - - 1.8 0.1 - -
Hudmelanom C43 1.8 1.5 - 0.9 1.4 1.8 1.8 0.6 1.0 - -
Hud, ej-melanom C44 - 0.9 0.3 0.2 0.7 - 0.1 0.3 0.1 - -
Mesoteliom C45 - - 0.7 - 0.3 0.7 0.2 0.3 0.1 - -
Autonoma nervsystemet C47 1.1 1.4 - - - 0.2 - - - - -
Bindvävnad C48-49 0.7 1.0 - 0.4 0.4 - 1.0 0.5 0.1 0.5 0.9
Bröst C50 13.0 11.4 10.2 9.6 10.8 19.4 16.7 15.9 14.5 14.4 16.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 12.8 8.5 9.9 10.5 10.0 14.3 10.9 5.8 7.9 5.8 7.8
  Livmoderhals C53 3.6 2.5 2.8 1.6 1.6 1.2 1.5 0.4 0.6 - 1.2
  Livmoderkropp C54 2.9 0.8 2.1 2.9 1.6 3.3 1.8 1.6 0.2 1.4 2.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0.5 2.5 - - - - - - - - -
  Äggstock C56 4.9 2.2 4.7 5.4 5.6 9.4 6.5 2.5 5.0 2.9 3.6
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0.8 0.5 0.2 0.6 1.2 0.5 1.0 1.3 2.1 1.5 0.5
Urinorgan C64-68 3.3 3.9 3.6 1.9 4.4 5.9 5.0 3.4 2.2 3.7 0.5
  Njure C64 - 2.0 2.0 1.1 3.3 3.5 4.0 2.2 1.2 3.0 0.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3.3 1.8 1.5 0.8 1.0 2.4 1.0 1.2 1.1 0.8 -
Öga C69 0.7 - - - 0.8 0.4 0.7 0.4 0.1 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 0.8 1.7 4.4 1.5 3.1 3.7 4.5 4.3 2.0 0.8 12.3
Sköldkörtel C73 - 0.7 0.6 0.5 0.6 0.4 0.1 0.3 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0.7 - 0.5 2.0 3.4 - 0.3 1.5 0.5 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 7.2 6.9 3.3 5.9 4.5 2.0 3.7 2.6 2.3 0.5 -
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10.8 9.2 7.7 6.3 8.5 13.2 8.7 6.4 6.0 7.6 7.3
  Hodgkin lymfom C81 1.3 - 0.7 - 0.6 - 1.0 1.7 - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.9 0.8 1.0 1.4 3.2 7.9 4.7 2.1 2.3 4.1 3.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0.3 - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3.5 3.0 0.8 1.1 1.6 0.9 1.2 1.1 1.8 1.4 0.7
  Leukemi C91-95 4.1 5.0 4.6 3.3 2.4 3.5 0.8 0.8 1.8 2.2 0.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.2 0.5 0.3 - - 1.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 0.4 0.2 0.2 - 0.5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - 0.1 - - -
  Basaliom i hud - 0.7 0.2 - - - 0.1 - - 0.8 -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.