Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - - - 17.9 104.8 21.3 122.7 299.5 488.4 670.9 498.3 732.4 1123 1040 1569 1881 1915 237.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 15.8 - 22.7 - 29.7 37.4 41.6 30.5 36.5 59.2 6.0
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - 15.2 - - 0.2
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - 19.8 - 13.9 15.2 36.5 19.7 1.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - 15.8 - 11.4 - 9.9 25.0 13.9 - - 39.5 3.1
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - 12.5 - - - - 0.4
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - 11.4 - - - 13.9 - - - 0.8
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - 17.9 - - 20.5 78.8 77.1 34.1 95.4 59.4 199.6 208.0 426.4 474.8 414.5 38.8
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - - - - 15.2 18.3 19.7 0.3
  Magsäck C16 - - - - - - - 20.5 - 12.9 - - 19.8 12.5 27.7 45.7 18.3 98.7 4.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 12.9 - - - - - - - - 0.8
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 15.8 25.7 11.4 31.8 9.9 62.4 83.2 121.8 91.3 118.4 10.5
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 25.7 11.4 10.6 - 87.3 41.6 45.7 73.1 19.7 6.9
  Anus C21 - - - - 17.9 - - - - - - 10.6 - - - - - - 1.9
  Lever C22 - - - - - - - - 31.5 - - 10.6 - 25.0 - 15.2 36.5 - 3.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - - 9.9 - - 45.7 36.5 19.7 1.1
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 15.8 - 11.4 31.8 19.8 12.5 27.7 137.1 182.6 138.2 7.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 15.8 - - - - - 27.7 - 18.3 - 1.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 12.9 11.4 10.6 59.4 62.4 83.2 121.8 146.1 157.9 10.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - 9.9 - - - - - 0.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 12.9 11.4 10.6 49.5 62.4 83.2 121.8 146.1 138.2 9.9
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.7 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - 13.9 - - 19.7 0.4
Hudmelanom C43 - - - - - 21.0 - - - 12.9 11.4 - 59.4 25.0 13.9 60.9 36.5 39.5 7.4
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - 11.4 - 19.8 12.5 27.7 45.7 73.1 296.1 4.6
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.7 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - - 9.9 - - 15.2 18.3 59.2 0.9
Bröst C50 - - - - - - 21.3 81.8 110.4 257.0 432.1 296.8 227.6 399.2 249.7 304.6 328.7 315.8 94.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 21.0 - - 15.8 25.7 56.9 42.4 118.8 124.8 194.2 243.7 237.4 217.1 25.8
  Livmoderhals C53 - - - - - 21.0 - - - 12.9 11.4 10.6 - - - 45.7 - 19.7 4.0
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - - 22.7 10.6 99.0 49.9 97.1 60.9 91.3 78.9 10.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - 15.8 12.9 22.7 21.2 9.9 37.4 83.2 76.1 91.3 98.7 8.6
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - - - 9.9 37.4 13.9 60.9 54.8 19.7 2.8
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - 31.5 - 22.7 21.2 39.6 49.9 55.5 137.1 127.8 59.2 10.4
  Njure C64 - - - - - - - - 31.5 - - - 19.8 49.9 27.7 91.4 91.3 59.2 6.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 22.7 21.2 19.8 - 27.7 45.7 36.5 - 4.0
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - 41.9 - - - 25.7 - 10.6 19.8 49.9 41.6 45.7 73.1 78.9 9.7
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - 31.5 38.6 34.1 - 19.8 - 13.9 - - - 7.0
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - 12.5 - 15.2 - - 0.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 22.7 10.6 - 62.4 - 30.5 18.3 59.2 4.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - 21.0 - 20.5 15.8 38.6 11.4 10.6 69.3 87.3 97.1 91.4 310.5 118.4 17.5
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - 9.9 - - - - - 0.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 21.0 - - 15.8 25.7 11.4 10.6 39.6 49.9 27.7 45.7 127.8 59.2 10.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - 9.9 - 41.6 30.5 54.8 - 1.8
  Leukemi C91-95 - - - - - - - 20.5 - 12.9 - - 9.9 37.4 13.9 15.2 54.8 19.7 4.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 13.9 - 36.5 19.7 0.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - - - 36.5 19.7 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - 22.7 21.2 19.8 - 13.9 15.2 18.3 - 3.3
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - 71.7 104.8 106.5 102.3 141.9 51.4 11.4 10.6 - - - - - 19.7 39.3
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - 21.0 - 20.5 15.8 25.7 11.4 - 29.7 - - 15.2 - - 7.3
  Basaliom i hud - - - - 17.9 - - 20.5 78.8 51.4 136.4 201.4 277.1 336.8 582.5 715.8 1078 1026 75.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.