Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - - - - - 21.3 - 31.5 51.4 102.3 169.6 227.6 274.5 485.4 807.1 1205 1224 65.4
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - - 10.6 - - 13.9 - 18.3 39.5 1.0
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.3 - 0.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - - 13.9 - - 39.5 0.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - 10.6 - - - - - - 0.4
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - - 31.5 38.6 - 74.2 69.3 62.4 97.1 274.1 474.8 414.5 20.9
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - - - - 15.2 18.3 19.7 0.3
  Magsäck C16 - - - - - - - - - - - - 9.9 12.5 - 45.7 18.3 98.7 1.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 12.9 - - - - - - - - 0.8
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - 12.9 - 21.2 19.8 12.5 41.6 45.7 73.1 118.4 5.0
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 12.9 - 10.6 - 12.5 27.7 15.2 36.5 19.7 2.6
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lever C22 - - - - - - - - 31.5 - - 10.6 - 25.0 - 15.2 73.1 - 3.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - - - - - 30.5 36.5 19.7 0.6
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - - 31.8 39.6 - 13.9 106.6 200.9 138.2 5.9
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - 13.9 - 18.3 - 0.4
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - - 22.7 10.6 49.5 49.9 69.3 91.4 182.6 177.6 9.1
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - - 22.7 10.6 49.5 49.9 69.3 91.4 182.6 157.9 9.0
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.7 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.7 0.1
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.7 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - - - - - - 36.5 39.5 0.4
Bröst C50 - - - - - - - - - 12.9 56.9 42.4 49.5 25.0 97.1 137.1 73.1 98.7 12.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - - - - - 11.4 10.6 19.8 49.9 69.3 106.6 54.8 138.2 6.7
  Livmoderhals C53 - - - - - - - - - - - - - 12.5 - 15.2 - 19.7 0.6
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - - - - 9.9 - 13.9 - - 19.7 0.8
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - - - 11.4 10.6 9.9 12.5 55.5 45.7 54.8 39.5 3.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - - - - 25.0 - 45.7 - 59.2 1.5
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - - - 9.9 12.5 13.9 60.9 54.8 39.5 2.1
  Njure C64 - - - - - - - - - - - - - 12.5 - 45.7 54.8 19.7 1.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - 9.9 - 13.9 15.2 - 19.7 0.9
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - - 21.3 - - - 11.4 10.6 19.8 - 27.7 30.5 36.5 78.9 4.5
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.3 - 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - - 10.6 - 12.5 - 30.5 36.5 59.2 1.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - - - - - - - - 9.9 62.4 97.1 76.1 219.2 98.7 6.6
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - - - - - 37.4 41.6 45.7 91.3 78.9 3.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - - 12.5 27.7 15.2 54.8 - 1.4
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - - - - - 9.9 12.5 13.9 15.2 54.8 - 1.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 13.9 - 18.3 - 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.7 0.1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - 15.2 - - 0.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.