Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 154 88.9 3.5 5.6 0.6 1.4
Mun och svalg C00-14 3 100.0 - - - -
  Läpp C00 0 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 1 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 - - - - - -
  Svalg C01,C09-14 1 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 30 90.1 4.6 3.3 0.7 1.3
  Matstrupe C15 3 100.0 - - - -
  Magsäck C16 3 100.0 - - - -
  Tunntarm C17 1 66.7 33.3 - - -
  Tjocktarm C18 7 94.4 - 5.6 - -
  Ändtarm C19-20 6 96.7 - - 3.3 -
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 3 100.0 - - - -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 40.0 40.0 20.0 - -
  Bukspottkörtel C25 5 79.2 8.3 4.2 - 8.3
  Andra matsmältningsorgan C26 1 100.0 - - - -
Andningsorgan C30-39 22 50.5 15.6 29.4 0.9 3.7
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - -
  Struphuvud C32 0 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 21 49.5 16.5 31.1 1.0 1.9
  Mediastinum C38 0 100.0 - - - -
Ben C40-41 0 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 5 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 8 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 85.7 - - - 14.3
Bröst C50 0 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 47 98.7 - - 0.4 0.9
  Prostata C61 45 98.7 - - 0.4 0.9
  Testikel C62 1 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 16 100.0 - - - -
  Njure C64 5 100.0 - - - -
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 10 100.0 - - - -
Öga C69 - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 88.9 - 11.1 - -
Sköldkörtel C73 1 75.0 25.0 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 77.8 - 22.2 - -
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14 88.7 2.8 2.8 2.8 2.8
  Hodgkin lymfom C81 0 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 100.0 - - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 55.6 - 22.2 - 22.2
  Leukemi C91-95 4 80.0 10.0 - 10.0 -
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 100.0 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 100.0 - - - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 52 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.