Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 144 90.0 2.5 4.7 0.4 2.4
Mun och svalg C00-14 4 100.0 - - - -
  Läpp C00 0 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 2 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 0 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 0 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 27 85.4 1.5 8.0 0.7 4.4
  Matstrupe C15 1 100.0 - - - -
  Magsäck C16 3 93.8 - - - 6.3
  Tunntarm C17 0 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 8 100.0 - - - -
  Ändtarm C19-20 4 100.0 - - - -
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 2 87.5 - - - 12.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 57.1 - 28.6 - 14.3
  Bukspottkörtel C25 7 63.9 5.6 19.4 2.8 8.3
  Andra matsmältningsorgan C26 1 50.0 - 50.0 - -
Andningsorgan C30-39 9 61.4 15.9 15.9 2.3 4.5
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - -
  Struphuvud C32 0 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 8 61.9 16.7 14.3 2.4 4.8
  Mediastinum C38 0 - - 100.0 - -
Ben C40-41 0 50.0 - 50.0 - -
Hudmelanom C43 4 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 6 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 83.3 - - - 16.7
Bröst C50 45 99.1 - - 0.4 0.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 18 93.3 2.2 2.2 - 2.2
  Livmoderhals C53 2 87.5 12.5 - - -
  Livmoderkropp C54 7 100.0 - - - -
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - -
  Äggstock C56 6 83.9 3.2 6.5 - 6.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 7 94.6 - 5.4 - -
  Njure C64 5 91.7 - 8.3 - -
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 100.0 - - - -
Öga C69 - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 84.0 - 16.0 - -
Sköldkörtel C73 2 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 50.0 21.4 28.6 - -
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 12 79.3 6.9 5.2 - 8.6
  Hodgkin lymfom C81 0 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 6 100.0 - - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 33.3 11.1 33.3 - 22.2
  Leukemi C91-95 2 66.7 25.0 - - 8.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 100.0 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 33.3 - - - 66.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 2 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 7 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 100.0 - - - -
  Basaliom i hud 59 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.