Prostata 56 33.5 89.8
Lunga, luftstrupe 19 11.4 33.7
Urinblåsa och urinvägar3 13 7.8 19.1
Ändtarm 9 5.4 18.7
Non-Hodgkin lymfom 9 5.4 14.0
Hudmelanom 8 4.8 12.6
Tjocktarm 7 4.2 12.0
Hud, ej-melanom2 6 3.6 8.3
Bukspottkörtel 5 3.0 7.9
Leukemi 5 3.0 13.1
Alla cancerformer2 167 100.0 294.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.