Lunga, luftstrupe 13 19.4 18.9
Prostata 9 13.4 12.9
Ändtarm 6 9.0 7.4
Bukspottkörtel 6 9.0 12.5
Tjocktarm 5 7.5 6.2
Non-Hodgkin lymfom 4 6.0 5.1
Leukemi 3 4.5 3.9
Gallblåsa, gallvägar 2 3.0 3.1
Urinblåsa och urinvägar3 2 3.0 3.1
Hudmelanom 2 3.0 1.8
Alla cancerformer2 67 100.0 94.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.