Bröst 56 35.0 121.5
Hud, ej-melanom2 12 7.5 13.0
Äggstock 9 5.6 12.5
Lunga, luftstrupe 8 5.0 14.6
Tjocktarm 8 5.0 13.6
Njure 6 3.8 10.8
Livmoderkropp 6 3.8 6.9
Hudmelanom 5 3.1 13.1
Bukspottkörtel 5 3.1 5.2
Sköldkörtel 5 3.1 21.9
Alla cancerformer2 160 100.0 293.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.