Bröst 10 14.5 16.4
Lunga, luftstrupe 7 10.1 8.7
Bukspottkörtel 7 10.1 5.1
Hjärna, centrala nervsystemet 6 8.7 12.3
Non-Hodgkin lymfom 5 7.2 3.8
Äggstock 5 7.2 3.6
Magsäck 4 5.8 4.8
Tjocktarm 3 4.3 3.2
Lever 3 4.3 7.3
Gallblåsa, gallvägar 2 2.9 0.9
Alla cancerformer2 69 100.0 78.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.