Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 154 29.5 2.5 4.5 20.5 6.5 4.3 32.3
Mun och svalg C00-14 3 11.8 - 11.8 17.6 - 17.6 41.2
  Läpp C00 0 - - - - - - 100.0
  Tunga C02 1 20.0 - 20.0 20.0 - - 40.0
  Annan muncancer C03-06 1 20.0 - - - - - 80.0
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - -
  Svalg C01,C09-14 1 - - 16.7 33.3 - 50.0 -
Matsmältningsorgan C15-26 30 18.4 4.6 9.9 28.3 9.9 7.2 21.7
  Matstrupe C15 3 14.3 - - 42.9 7.1 14.3 21.4
  Magsäck C16 3 14.3 - 7.1 50.0 7.1 7.1 14.3
  Tunntarm C17 1 - - - 33.3 33.3 - 33.3
  Tjocktarm C18 7 27.8 2.8 16.7 19.4 8.3 5.6 19.4
  Ändtarm C19-20 6 16.7 16.7 10.0 20.0 6.7 3.3 26.7
  Anus C21 1 33.3 - - 33.3 - - 33.3
  Lever C22 3 33.3 - - 13.3 20.0 13.3 20.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 10.0 - 20.0 10.0 10.0 10.0 40.0
  Bukspottkörtel C25 5 8.3 4.2 12.5 37.5 12.5 8.3 16.7
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 100.0 - - -
Andningsorgan C30-39 22 14.7 1.8 8.3 32.1 16.5 4.6 22.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - -
  Struphuvud C32 0 50.0 - - - - - 50.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 21 14.6 1.9 8.7 32.0 17.5 4.9 20.4
  Mediastinum C38 0 - - - 100.0 - - -
Ben C40-41 0 - - - - - - 100.0
Hudmelanom C43 5 33.3 3.7 3.7 7.4 3.7 11.1 37.0
Hud, ej-melanom C44 8 47.6 - - - - - 52.4
Mesoteliom C45 0 - - 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 14.3 - - 28.6 - - 57.1
Bröst C50 0 - - - - - 100.0 -
Manliga könsorgan C60-63 47 40.6 3.4 1.7 9.0 2.6 1.7 41.0
  Prostata C61 45 41.3 3.6 0.4 9.3 2.7 1.8 40.9
  Testikel C62 1 - - 50.0 - - - 50.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 40.0 - 20.0 - - - 40.0
Urinorgan C64-68 16 39.7 1.3 1.3 12.8 3.8 1.3 39.7
  Njure C64 5 46.2 - - 15.4 - 3.8 34.6
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 10 36.5 1.9 1.9 11.5 5.8 - 42.3
Öga C69 - - - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 1 25.0 - - - - 25.0 50.0
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 - - - 55.6 11.1 33.3 -
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14 9.9 - 2.8 52.1 8.5 1.4 25.4
  Hodgkin lymfom C81 0 50.0 - - - - - 50.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 17.1 - 5.7 22.9 2.9 2.9 48.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 - - - 77.8 22.2 - -
  Leukemi C91-95 4 - - - 85.0 15.0 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 - - - 100.0 - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 - - - 100.0 - - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 52 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.