Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 144 33.6 1.8 14.5 20.9 4.6 5.6 19.1
Mun och svalg C00-14 4 10.5 - 21.1 15.8 - 10.5 42.1
  Läpp C00 0 - - - - - - 100.0
  Tunga C02 1 14.3 - - - - - 85.7
  Annan muncancer C03-06 2 12.5 - 25.0 37.5 - 12.5 12.5
  Spottkörtel C07-08 0 - - - - - 100.0 -
  Svalg C01,C09-14 0 - - 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 27 21.2 5.8 2.2 32.1 10.9 6.6 21.2
  Matstrupe C15 1 33.3 - - 33.3 - - 33.3
  Magsäck C16 3 12.5 6.3 - 43.8 6.3 6.3 25.0
  Tunntarm C17 0 - - - 100.0 - - -
  Tjocktarm C18 8 21.1 7.9 2.6 31.6 13.2 10.5 13.2
  Ändtarm C19-20 4 50.0 9.1 - 9.1 9.1 4.5 18.2
  Anus C21 0 100.0 - - - - - -
  Lever C22 2 12.5 - - 25.0 12.5 - 50.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 - - 14.3 28.6 - - 57.1
  Bukspottkörtel C25 7 11.1 5.6 2.8 47.2 8.3 5.6 19.4
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - - 75.0 25.0 -
Andningsorgan C30-39 9 11.4 - 6.8 40.9 18.2 9.1 13.6
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - -
  Struphuvud C32 0 - - - - - - 100.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 8 11.9 - 7.1 42.9 19.0 9.5 9.5
  Mediastinum C38 0 - - - - - - 100.0
Ben C40-41 0 50.0 - - 50.0 - - -
Hudmelanom C43 4 20.0 5.0 5.0 - - 10.0 60.0
Hud, ej-melanom C44 6 28.6 - - - 3.6 - 67.9
Mesoteliom C45 0 - - - 100.0 - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 16.7 - - 16.7 16.7 16.7 33.3
Bröst C50 45 47.1 0.4 37.8 5.3 - 2.2 7.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 18 42.7 2.2 6.7 27.0 3.4 9.0 9.0
  Livmoderhals C53 2 25.0 - 25.0 12.5 25.0 12.5 -
  Livmoderkropp C54 7 67.6 - - 16.2 - 2.7 13.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - -
  Äggstock C56 6 19.4 6.5 3.2 41.9 3.2 19.4 6.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 38.5 - 23.1 30.8 - - 7.7
Urinorgan C64-68 7 43.2 2.7 - 13.5 - 2.7 37.8
  Njure C64 5 37.5 4.2 - 12.5 - 4.2 41.7
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 3 53.8 - - 15.4 - - 30.8
Öga C69 - - - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 2 36.4 - 9.1 - - 9.1 45.5
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - - - - - 50.0 50.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 - - 7.1 57.1 7.1 21.4 7.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 12 3.4 - - 56.9 6.9 5.2 27.6
  Hodgkin lymfom C81 0 - - - - - - 100.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 6 6.9 - - 34.5 - 10.3 48.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 - - - 66.7 22.2 - 11.1
  Leukemi C91-95 2 - - - 91.7 8.3 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 - - - 100.0 - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 - - - 66.7 33.3 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 2 100.0 - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 7 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 80.0 - - - - - 20.0
  Basaliom i hud 59 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.